anna_ekstrom_5

Utbildningsminister Anna Ekström (S).

Politik

Förslag: Gör det lättare att stänga skolor

Det ska bli lättare att kunna stänga skolor som inte håller måttet. I ett nytt förslag från regeringen föreslås skärpningar för att stoppa oseriösa aktörer.
– De som driver skola i Sverige ska göra det med hög kvalitet, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Skolinspektionen ska få större möjlighet att stänga skolor med stora och återkommande brister, enligt ett nytt förslag.

– Enbart seriösa aktörer ska ha möjlighet att driva skola i Sverige, säger utbildningsminister Anna Ekström (S), som presenterade utredningen vid en pressträff på fredagen.

Hittills har Skolinspektionen stängt över 30 fristående skolor på grund av återkommande missförhållanden. Kommunala skolor kan däremot inte stängas i dagsläget, utan får istället en statlig rättelse som innebär att Skolinspektionen går in och tar över verksamheten tillfälligt.

Det nya förslaget kan dock komma att förändra situationen.

Förslaget innebär nämligen att både fristående skolor och kommunala skolor som upprepat bryter mot skollagen inte längre ska kunna komma undan genom att enbart vidta tillfälliga åtgärder. Istället ska Skolinspektionen kunna besluta att också skolor som rättar till sina fel, ska kunna stängas.

– Det ska inte finnas skolor i Sverige där man år efter år återkommer med nya brister. Om en huvudman ständigt återkommer med nya problem ska det finns möjlighet att stänga skolan, säger Anna Ekström till Skolvärlden.

Förslaget, som finns med i januariavtalet mellan regeringen, Liberalerna och Centerpartiet, har nu skickats ut på remiss. Det planeras att genomföras år 2022, men hur många skolor som riskerar att stängas är ännu okänt.

– Jag har ingen uppgift om hur många skolor det skulle kunna handla om. Min förhoppning är att ingen skola ska behöva stänga, men om vi har skolor med stora återkommande brister så är det bra med regler som gör det enklare kan stänga dem.

Utöver förslaget om större möjligheter att stänga skolor presenterades ytterligare en skolsatsning under fredagen. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att 385 miljoner kronor ska riktas till skolor i utsatta områden. Dessutom föreslås att språklyftet i förskolan ska förstärkas med 100 miljoner.

– Vi har stora problem i Sverige med en bristade likvärdighet i skolan. I utsatta områden är det dels ett problem med skolresultatet som vi vill ska bli högre, men vi har också problem med en gängbrottsligheten där de som inte klarar skolan riskerar att rekryteras. Så en satsning på skolan i utsatta områden är bra både för barnen och samhället, säger Anna Ekström.

Kommentera