aida_0
Foto: Mikael Lundgren/ Regeringskansliet
Förslag

Förslag: Gymnasieutbildning på engelska för nyanlända

Gymnasieminister Aida Hadzialic (S) öppnar upp för att elever som kommit till Sverige sent under sin skolgång ska kunna läsa gymnasieutbildningen på engelska.

För att kunna börja på ett nationellt gymnasieprogram krävs idag att man har ett godkänt grundskolebetyg i svenska. Nu föreslår gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic att det ska vara möjligt för elever som kommit till Sverige sent under sin skolgång, och som har goda kunskaper i engelska, att istället läsa sin gymnasieutbildning på engelska. Det meddelar Sverige Radio.

– Vi vill göra så att det blir lättare att läsa på engelska eftersom det är ett världsspråk. Många branscher ute på arbetsmarknaden använder sig av engelska och då menar vi att det kan vara en naturlig koppling att man får läsa på engelska, säger Aida Hadzialic till Ekot.

Enligt Aida Hadzialic är det svårt att uppskatta exakt hur många elever det kan röra sig om. Hon säger att det skulle handla om att ge dispens från kravet på svenska för elever som är duktiga på engelska och att man funderar på att ge Skolverket i uppdrag att ta fram formen för detta.

Det svenska språket skulle den här gruppen elever få lära sig vid sidan om.

– Det är viktigt att man lär sig svenska, men då får man ju se till att man gör det utanför eller i skolan. Men det ska inte behöva vara ett formaliserat krav för att man ska bli behörig till vidare studier på universitetsnivå, säger Aida Hadzialic till Ekot.

Kommentera