klassrum

Förslaget om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka.

Lagförslag

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Regeringen beslutade den 8:e februari att dra tillbaka lagrådsremissen som föreslår en åtgärdsgaranti som ska säkerställa att elever som är i behov av stöd ska upptäckas tidigt och från och med förskoleklass försäkras få det stöd och hjälp som de behöver. Förslaget blev nedröstat av allianspartierna och Sverigedemokraterna som anser att åtgärdsgarantin skulle innebära för mycket administrativt arbete för lärarna. Regeringen kommer i stället återkomma till riksdagen med en ny proposition som ska ta hänsyn till de synpunkter om administration som lyfts fram i utbildningsutskottet.

– Elever ska få rätt stöd i rätt tid. När en lärare ser att en elev behöver extra stöd för att gå med sig läsningen, skrivandet eller räknandet ska stödet komma på plats, utan onödig administration. I dag ser vi att stöd ofta dröjer och att det som börjar som ett litet problem för eleven hinner växa till stora hinder i flera ämnen, säger Gustav Fridolin (MP) i ett pressmeddelande.

Förslaget som utretts har, enligt Gustav Fridolins pressekreterare Emma Stark, välkomnats av bland annat fack och forskare i Skolkommissionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolinspektionen och intresseorganisationer som samlar berörda barn och föräldrar.

Gustav Fridolin vill att regeringen ska kunna lägga fram ett nytt förslag som innebär mindre administration innan sommaren. Om den nya propositionen går igenom ska den träda i kraft till läsåret 2019, säger Gustav Fridolin till Sveriges Radio.

Kommentera