Politik

Förslag: Rektorer bör vara lärarutbildade

Roger Haddad (Fp) föreslår i en motion till riksdagen att alla rektorer ska ha lärarbakgrund.
– En bra idé men svår i praktiken, säger Johan Kant, rektor i Haninge. 

I en motion till riksdagen förslår folkpartisten Roger Haddad att skolledare ska vara utbildade lärare för att verka som rektorer.

Roger Haddad, som sitter i Utbildningsutskottet, menar att om skolan ska kunna ledas pedagogiskt i enlighet med skollagens ambitioner så bör rektorer också vara lärarutbildade.

Han skriver att det finns en stor risk idag för att fokus helt hamnar på frågor som rör ekonomi och lokaler. Om man däremot betonade rektors ”pedagogiska koppling” genom att kräva att skolledare även är lärarutbildade, utöver rektorsutbildningen, så skulle den pedagogiska nivån i skolan höjas.

”Detta skulle dessutom innebära ytterligare ett tydligt karriärsteg för den pedagogiska personalen som verkar i skolan, vid sidan av reformer som Folkpartiet tidigare genomfört som lektorat eller förstelärartjänster”, skriver han i motionen.

– Det är en bra idé. Jag tycker att det alltid ska vara lärare som blir rektorer. Men jag inser ju samtidigt att det kan bli svårt att genomföra i praktiken, säger Johan Kant, rektor på Vikingaskolan, en kommunal F-6 skola i Haninge.

Varför är det bra?

– Då vet rektor vad det innebär att vara lärare. Jag tror inte alla begriper vilket otroligt svårt uppdrag det är att vara lärare, säger Johan Kant.

– För att kunna vara en skicklig lärare i klassrummet krävs tid för förberedelser och mycket kunskap om hur man möter elever och får dem att lära sig. Jag tror att en rektor måste ha med sig den förståelsen så att man inte tror att man bara kan lägga på läraren mer och mer, till exempel.

I praktiken är dock förslaget svårt att genomföra, menar han.  

– Vi har lärarbrist och ont om skolpersonal generellt. Dessutom har undersökningar visat att det är få sökande till rektorstjänster runt om i landet. Så om vi har få sökande till rektorstjänster idag och dessutom lärarbrist, hur ska vi då kunna få lärare att bli rektorer?

– Dessutom tror jag att många lärare som skulle passa som rektorer älskar sitt lärarjobb så mycket att de vill faktiskt inte vill. Det är också ett problem.

Kommentera