lena_hallengren_0
Förslag

Förslag: Ska bli billigare att vara med i facket

Det kommer att bli billigare att vara med i facket. 
Regeringen och Vänsterpartiet har kommit överens om att återinföra avdragsrätten för fackföreningsavgift.
– Ett viktigt och bra beslut, säger Lena Hallengren (S).

Regering lade under onsdagen fram ett förslag om att det ska vara möjligt att få skattereduktion för medlemsavgift till fackföreningar. Förslaget är en del av överenskommelsen mellan regeringen och Vänsterpartiet inför budgetpropositionen för 2018. Avsikten är att förslaget ska träda i kraft i juli 2018.

– Vi har alltid tyckt att det här är en klok modell eftersom vi inte vill att politiken ska lagstifta om löner och arbetsmarknadens villkor. Vi vill att parterna ska göra det, och då måste man ha starka parter. Att göra det förmånligt att vara medlem som arbetstagare i ett fackförbund har bland annat gjort att vi har väldigt starka parter på arbetsmarknaden, säger Lena Hallengren (S), ordförande i riksdagens utbildningsutskott.

För de redan fackligt anslutna innebär det en skattereduktion med 25 procent av den sammanlagda medlemsavgift som betalats under året, förutsatt att avgiften uppgår till minst 400 kronor per år.

– Sverige ska konkurrera med kunskap och kompetens, inte låga löner. Till skillnad från högerpartierna vill regeringen inte att riksdagen ska lagstifta om löner. Arbetsmarknadens parter ska självständigt avtala om lönebildningen, vilket förutsätter att många är med i facket. Därför inför vi skattereduktion på fackföreningsavgiften, säger finansminister Magdalena Andersson i ett pressmeddelande.

Under 2007 avskaffade den förra regeringen möjligheten till skattereduktion för fackföreningsavgift. Sedan dess har andelen av arbetskraften som är medlem i ett fackförbund minskat i Sverige.

– Vi kände att vi har utrymme att återinföra den här skatterevisionen. Det är ett viktigt och bra beslut. Rent ekonomiskt innebär det en mindre medlemsavgift. Men i grund och botten så är det inte bara frågan om ekonomi utan det handlar om att vi vill att många ska vara med i ett fackförbund för att se till att man är en stark part på arbetsmarknaden när man ska hantera löneutvecklingen, säger Lena Hallengren.

Hela poängen med fackföreningsrörelsen – oavsett vilken bransch det är – handlar om att man tillsammans åstadkommer något bättre, menar hon.

– Det är otroligt viktigt att vara med i facket. Man står stark och spelar inte ut varandra lärare emellan. På sikt tror jag också att man blir mycket svagare om man inte är med, och inte en hel lärarkår som kan hävda sig, säger hon och tillägger:

– Ju fler som är medlemmar i ett lärarfack, ju starkare blir organisationen. Då blir man starkare att hävda sina intressen. Inte minst nu när vi diskuterar skolutveckling och skolprofessioner. Det är klart att det här förslaget spelar roll för hur statusen för läraryrket utvecklas, och när företrädarna för en lärarorganisation talar så talar man verkligen för medparten av lärarna. 

Kommentera