sfi3
Foto: Lina Alriksson
Utbildningspolitik

Så ska fler lockas att bli SFI-lärare

Ge fler möjlighet att studera till SFI-lärare över sommaren. Det är en av de nya reformerna som Moderaterna och Lärarnas Riksförbund studerandeförening föreslår för att höja skolresultaten och stärka integrationen.

Prognoserna pekar på att det kommer behövas ytterligare 4 800 examinerade SFI-lärare om bara tre år i spåren av flyktingkrisen, enligt regeringskansliet. Moderaterna och Lärarnas Riksförbunds studerandeförening (LR Stud) har därför tillsammans kommit med flera gemensamma förslag för hur Sverige ska stärka integrationen. Tre reformer som de hoppas ska göra att Sverige ska få fler utbildade och fler behöriga lärare till dessa verksamheter.

Moderaternas skolpolitiska talesperson, Camilla Waltersson Grönvall, berättar att det i stort handlar om att förstå språkets betydelse för en väg in i samhället.

– Det är oerhört svårt att få nya kompisar oavsett ålder om man inte har tillgång till det svenska språket. Därför är bristen på lärare som har svenska som andraspråk ett större problem än vad jag tycker att regeringen har tagit på allvar, säger Camilla Waltersson Grönvall till Skolvärlden och fortsätter:

– Vi ser att man lägger ut tre miljarder i lärarlöner, men man har inte SFI- och Komvux-lärare i den satsningen. Det ger också en signal till en yrkesgrupp som just nu är helt nödvändig för att klara integrationen på ett bra sätt, säger hon.

Isak Skogstad är ordförande på LR Stud och han berättar att diskussionerna om SFI-lärare hur funnits länge bland LR-medlemmarna.  Han och många andra har valt att läsa till svenska som andraspråk utöver den normala lärarutbildningen.

– Det som många lärarstudenter pratar om är att de har märkt att det finns ett stort behov. Man ser det som en möjlighet till att testa på att arbeta med en annan skolform eller att testa på att arbeta med ett annat ämne. Plus att man med behörighet som SFI-lärare kan ha en väldigt god chans till att få ett jobb med goda löneutsikter, säger Isak Skogstad till Skolvärlden.

LR Stud vill tillsammans med Moderaterna erbjuda kurser i ämnet under sommarperioden – då många lärarstuderande väljer att läsa kurser. Dels för att lärarstudenter ska kunna utöka sin kompetens men även för att kunna försörja sig.

– Sommarkurser är ett viktigt incitament. Att kunna erbjuda lärarstudenter, som har svårt att få kvalificerade sommarjobb och som har ett uppehåll i nästa tre månader, möjligheten att få öka sin attraktivitet när dem är färdiga lärare – det ger dem också en bättre löneutveckling på arbetsmarknaden, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Förutom att ge fler möjlighet att studera till SFI-lärare över sommaren vill man erbjuda distanskurser i svenska som andraspråk. Det skulle möjliggöra att lärare i hela landet får förutsättningarna som krävs för att bli behöriga att bedriva svenskundervisning för invandrare.

– Vi står inför ett behov men utbudet är för skralt. Det är väldigt högt söktryck på de kurserna som finns. Det är många som inte ens får en plats över huvud taget, säger Isak Skogstad.

Vad skulle hända om era reformer inte skulle gå igenom?

– Då skulle vi få en skola som inte kan arbeta på ett optimalt sätt för att bemöta de här behoven. Jag tror att de här förslagen är viktigare än vad många tror. Om det inte skulle gå igenom skulle vi inte i lika hög grad kunna klara av att öka kunskapsresultaten och därmed våra barns möjligheter att få fullvärdiga verktyg till att kunna gå vidare i ett yrkesliv, säger Camilla Waltersson Grönvall.

– Jag har en god förhoppning om att det kan råda en parlamentarisk överenskommelse om att vi behöver krafttag för att komma till bukt med den stora bristen på SFI-lärare vi ser i dag, säger Isak Skogstad.

Hur troligt tror du det är att era förslag ska kunna gå igenom?

– Den frågan får man då ställa till Gustav Fridolin. Jag har precis lyssnat på riksdagens frågestund och han fick en fråga om det här förslaget vi lagt i dag och som vanligt svarade utbildningsministern med att han har satsat tre miljarder på lärarlöner och att de gör oerhört mycket. Men svaret är att de faktiskt inte gör någonting, säger Camilla Waltersson Grönvall och fortsätter:

– Hade jag varit SFI-lärare hade jag reagerat ganska starkt över att regeringen tydligen inte tycker att min insats är tillräckligt viktig för att få vara med i den här lönesatsningen.

Kommentera