m_modersmal

Ledande moderatpolitiker vill avskaffa modersmålsundervisningen i skolan.

Modersmål

Förslaget att avskaffa modersmål sågas av egna partiet

Ledande moderatpolitiker vill avskaffa modersmålsundervisningen i skolan. Ett utspel som har väckt stor kritik. Till och med inom det egna partiet.
– Vi vill att man fortsatt ska ha möjlighet till modersmål, säger Moderaternas utbildningspolitiska talesperson Erik Bengtzboe till Skolvärlden.

Tre moderatpolitiker, Carina Wutzler, som är kommunstyrelsens ordförande i Vellinge, Camilla Brunsberg som är oppositionsråd i Karlskrona och Malin Wengholm som är regionsstyrelsens ordförande i Jönköpings län, skrev i början av veckan en debattartikel i Aftonbladet som har väckt stor uppståndelse. De tre moderaterna anser att det nuvarande upplägget med modersmålsundervisning i skolan är segregerande, och bör avskaffas.

”Kravet på modersmålsundervisning och svenska som andraspråk är resurskrävande och betungande för kommunerna och vi anser att resurserna i skolan måste användas på bästa sätt,” skriver de i debattartikeln.

De framhåller att få elever i dag klarar grundskolans mål och att elever med utländsk bakgrund är överrepresenterade bland barnen som inte når målen. Eftersom goda kunskaper i svenska språket är avgörande bör dagens modersmålsundervisning samt svenska som andraspråk avskaffas.

– Många av de här barnen lever i sammanhang där kanske skolan är den enda arenan där de möter det svenska språket. Då måste man höra så mycket svenska som möjligt, säger Malin Wengholm till SVT.

– Vi tycker att det tar tid från inlärning av det svenska språket och vi tycker att alla barn har rätt till att behärska det svenska språket och då behöver man träna.

Men att modersmålsundervisning skulle hindra förmågan att lära sig svenska får inget stöd i forskningen. Karin Sandwall Åsberg, på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC), tycker att politikernas uttalande är märkliga.

– Det ligger inte i linje med det vi vet i dag inom forskningen. Sådana här politiska utspel kommer med ojämna mellanrum och med olika mycket på fötterna. Just de argumenten som de här politikerna framför håller inte. Det är märkligt att de inte alls är insatta och inte heller tar till sig när forskare och lärare bemöter deras ord – utan fortsätter att hävda de här sakerna. Märkligt att dessa skolpolitikers argument inte är grundade i forskning och beprövad erfarenhet, det som utbildningen enligt skollagen ska grunda sig på, säger hon.

– Man kan fundera över om sådana här utspel kommer till för att man fiskar väljare. För annars kan jag inte se att man med gott samvete kan uttala sig om sådana här saker utan att undersöka först vad forskningen säger.

Nu känns det osannolikt. Men vad skulle det innebära om deras förslag hade gått igenom?

– Vi som är insatta i forskningen och hur det ser ut ute på skolorna menar att möjligheterna till skolframgång för nyanlända och flerspråkiga elever skulle minska, både möjligheterna att lära sig svenska och att lära andra skolämnen på andraspråket. Alltså en motsatt effekt. Skulle man verkligen vilja göra någonting för att öka dessa elevers möjligheter så vore det betydligt bättre att se till att det finns behöriga lärare och goda förutsättningar på skolorna. Snarare än att tänka: ”nu funkar det inte, så då avskaffar vi ämnet”, säger Karin Sandwall Åsberg.

Erik Bengtzboe, ny utbildningspolitisk talesperson för Moderaterna, ställer sig inte bakom förslaget. Tvärtom:

– Moderaterna som parti har inte något sådant förslag. Vi vill att man fortsatt ska ha möjlighet till modersmål bland annat på grund av att det ger bättre förutsättningar inom andra ämnesområden, hälsar Erik Bengtzboe i ett mejlsvar till Skolvärlden.

Det som Malin Wengholm framför allt är kritisk mot att man i dag sänker nivån på svenskundervisningen för vissa elever med att ha modersmål och svenska som andraspråk.

– Man hjälper inte denna grupp genom att sänka nivån på svenskundervisningen och ta tid från ordinarie undervisning. De som inte kan svenska språket har extremt svårt att klara skolan och svårt att få jobb, säger hon.

I stället menar hon, och de andra två moderatpolitikerna, i sitt förslag att modersmålsundervisning ska ske utanför skoltid, och samma krav och förväntningar ska ställas på alla elever när det gäller kunskaper i svenska språket.

– Det finns många olika studiegrupper i civilsamhället som skulle kunna hålla i detta. Och det kan jag absolut tänka mig att det offentliga kan gå in och stötta, säger Malin Wengholm till SVT.

Kommentera