nyanlada
Nyanlända

Förslaget: Därför ska lärare kunna få 10 000 kr i lönebonus

Kortare sommarlov för nyanlända och högre lön till skickliga lärare i utanförskapsområden. Alliansens partiledare lanserar under Almedalsveckan flera reformer för att stärka skolan.

Alliansens förslag
  • Högre lön till skickliga lärare i de skolor som har störst utmaningar.
  • Inför ett aktivt skolval.
  • Prioriterad timplan för nyanlända.
  • Ökat utbildningsfokus under sommaren för nyanlända elever.

Här hittar du debattartikeln.

Parallellt med Stefan Löfvens och Socialdemokraternas dag i Almedalen (5 juli) går alliansens partiledare Anna Kinberg Batra (M), Annie Lööf (C), Jan Björklund (L), och Ebba Busch Thor (KD) ut i en gemensam debattartikel i Expressen med förslag på hur utanförskapet ska brytas och integrationen förbättras.

– Ingen ska behöva känna oro för att det kompromissas med kunskapskraven och ambitionerna i skolan, menar alliansledarna.

– Skolan är vägen in i det svenska samhället, oavsett om man är född i Sverige eller inte. Den är också avgörande för att bryta utanförskapet, vilket om några år väntas omfatta motsvarande en miljon människor.

Över 70 000 barn i olika åldrar och från olika länder sökte asyl under 2015. Alliansen vill satsa på lärarna i de skolor som har störst utmaningar.

– Meningen är att skickliga lärare ska ha bra betalt och för att göra läraryrket mer attraktivt behöver satsningen på fler förstelärare i utanförskapsområden utökas så att fler av de skickligaste lärarna söker sig till de skolor som har störst utmaningar, anser alliansen.

Tomas Tobé, partisekreterare i Moderaterna, utvecklade resonemanget om en lönebonus för lärare i problemområden.

– Ska vi få de skickligaste lärarna att vara på de skolor där det är som allra tuffast då tror jag att det är väldigt bra att en lärare kan få 10 000 kronor mer i månaden, ha en riktigt hög lön också för att man gör insatser som är så oerhört viktiga.

Ett annat förslag från alliansen går ut på att alla kommuner ska införa ett aktivt skolval.

– Elever som inte väljer skola själva blir placerade i en skola i enlighet med närhetsprincipen. Det innebär att de som inte känner till det fria skolvalet ges möjligheten att själv få välja. Vi värnar det fria skolvalet och möjligheten att välja mellan olika skolor. Valfriheten är en rättighet som alla elever ska garanteras.

Sommarlovet för nyanlända kan också bli kortare för att ge utrymme för studier.

– Det finns olika typer av lovskolor i dag, men det erbjuds inte överallt och jag tror att det kan komma att bli ett kortare sommarlov för nyanlända elever som inte har samma förkunskaper. Jag tror att vi måste ställa krav för att de också ska får en möjlighet att klara den svenska skolan, säger Tomas Tobé.

Kommentera