sten_hagberg_klassrum
Utbildningspolitik

Förslaget: Skolan kan få stänga ute politiska partier

Snart lägger regeringen ett lagförslag som kan ge rektorer möjlighet att stänga ute vissa partier.
– Det är viktigt att skapa tydlighet kring att det är skolan som bestämmer om partier ska bjudas in, kommenterar LR-ombudet Sten Hagberg.

Kan man som skola välja vilka politiska partier som ska besöka skolan? Inför förra valet blossade frågan upp och Skolverket menade då att skolor inte har rätt särbehandla ett parti på grund av dess åsikter.

Som en följd av diskussionen tillsatte dåvarande utbildningsminister Jan Björklund en utredning om politiska partiers tillträde till skolan, arbetet togs sedan över av regeringen Löfven och nu rapporterar Ekot att ett lagförslag är på gång. Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) säger att hon vill ha en ny lag på plats inför nästa val.

Ekot har läst ett utkast till förslaget som de kallar kontroversiellt då förslaget innebär att rektorerna får möjlighet att helt stänga ute vissa partier. Ett förslag som i så fall går emot Skolverkets tidigare hållning. Justitiekanslern, JK, menar däremot att det är möjligt att stänga ute vissa partier utan att bryta mot den så kallade objektivitetsprincipen.

Sten Hagberg, LR-ombud i Varberg och förbundsstyrelseledamot med ansvar för ämnesforum för humaniora och samhällsvetenskap, säger att frågan om partier i skolan är en viktig fråga.

– Framförallt är det bra att man skapar tydlighet kring att det är skola själv som avgör när, om och hur man ska släppa in politiska partier i skolan. Det är skolan som bestämmer när det passar som en del av undervisningen.

Sten Hagberg säger att det finns en föreställning om att skolan skulle var en offentlig plats dit vem som helst har tillträde med hänvisning till yttrandefriheten.

– På samma sätt som företag inte kan komma in i skolan hur som helst så kan inte politiska partier göra det. Det ska vara skolans beslut utifrån när vi tycker att det är en meningsfull del av utbildningen.

– Det är ingen rättighet för partier att komma till skolan. Det kan ju också vara så att vi som skola anser att det är bättre om eleverna själva får söka upp partier. Jag kan inte nog betona att det måste vara upp till skolan.

Regeringsförslaget innebär att om man bjuder in så kan man begränsa till de partier som sitter i riksdagen, i kommunfullmäktige, i Europaparlamentet eller utifrån någon annan objektiv grund, säger Sten Hagberg

– Det tycker jag är bra.

– Jag har inte själva stött på något fall där frågan ställt till bekymmer i praktiken men det är bra att regeringsförslaget skapar tydlighet. Framför allt är det viktigt att det tydliggörs att det är rektor och lärare som ska bestämma vilken verksamhet som ska förekomma i skolan.

Kommentera