helene_hellmark_knutsson_s_2015

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

| Foto: Mårten Färlin
Lärarutbildningen

KPU-försök kartläggs

UKÄ får regeringens uppdrag att utvärdera försöksverksamheternas genomförande och resultat.
– För mig är det jätteviktigt att få det här kunskapsunderlaget för att kunna göra justeringar. Vi behöver den här vägen in i läraryrket, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Utbildningen är för lärare som redan läst ämnesstudier på högskolenivå inom ämnen som finns i skolan, som vill få behörighet. Den pågår i 1,5 år (90 hp) och ges vid ett flertal lärosäten i landet.

Genom kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) kan personer som redan har ämneskunskaper i ett undervisningsämne gå en rent pedagogisk utbildning som leder till en ämneslärarexamen. Försöksverksamheten lanserades av regeringen för att möta lärarbristen, inte minst i krisämnena matematik, NO och teknik.

Verksamheten har bedrivits av Göteborgs universitet, Karlstads universitet och Högskolan i Halmstad sedan 2013 och nu är det dags för universitetskanslersämbetet (UKÄ) att utvärdera den.

– KPU är viktigt för att skapa fler vägar in till läraryrket, och gör också att vi kan ta till vara kompetensen hos dem som redan har en akademisk utbildning. Nu behöver vi utvärdera reformerna för att se till att de är välfungerande och fyller sitt syfte, säger Helene Hellmark Knutsson.

Vad händer om UKÄ kommer fram till att en eller flera utbildningar inte håller måttet?

– Det är lite tidigt att säga. Det är självklart att om det finns saker att dra lärdomar ifrån så tar vi med det framåt. UKÄ:s uppdrag är tänkt som en ren redovisning, men det står dem fritt att lämna rekommendationer om det skulle vara så att de ser behov. Vi samarbetar ju också med parterna inom nationell samling för läraryrket om hur vi kan förbättra och förändra lärarutbildningen.

Hur stort bakslag skulle det vara om UKÄ kommer fram till att det inte fungerar bra?

– Det är ju självklart att då får man ta ett omtag. Men det är ju för tidigt att säga, och det är därför den här utvärderingen är så viktig. De har gott om tid på sig att göra en gedigen genomgång och kartlägga hur det fungerar, både för oss och för lärosätena.

Och om kartläggningen visar att allt fungerar bra. Kommer försöken att permanentas och utökas till fler lärosäten då?

– Det är gott söktryck. Vi ser att det finns många med akademisk utbildning som vill växla om till läraryrket och det ger ju möjlighet att bygga ut. Det gäller ju även om det skulle bli med mindre justeringar om behovet dyker upp.

UKÄ ska lämna sin rapport senast den 10 mars 2017.

Kommentera