debatt_liane

”Om hela lärarsverige gick över till semestertjänst så skulle lärarna få en helt annan arbetsmiljö”, skriver Liane Blom. Bilden är ett montage.

| Foto: Privat, Shutterstock
Debatt

”Först när lärare slutar jobba gratis kommer våra uppgifter synliggöras”

”Lärarförbunden borde driva att var och en ska kunna välja om man vill ha semestertjänst eller ferietjänst även med kommuner som huvudman”, skriver läraren Liane Blom.

Lärarförbunden konstaterar att arbetsmiljön för lärare är sämre på många håll än på länge. För mig är det ingen slump att lärarsverige går på knäna. Många andra lärare därute slåss för att behålla ferietjänst (45 h i veckan och lov). Det är ett avtal som jag anser vara ganska dåligt.

En anledning till att lärarlöner är förhållandevis låga är att vi inte får betalt för den kvälls- och helgtid som många av oss lägger på att hinna med arbetsuppgifter som inte hunnits med på dagtid. Att jobba utan OB-tillägg är något som inte förekommer i särskilt många andra yrken.

Undervisning är i regel inget problem för oss lärare – om vi inte har en massa andra uppgifter. Olika skolor har nu försökt lösa ökande arbetsbörda på olika sätt. På skolor där det satsas på elevhälsa och där det finns till exempel stormentorer kanske man kan undervisa mer än på en skola där man är rastvakt, lunchvakt, vaktmästare och kurator mellan lektionerna? Därför hamnar lärarnas diskussion om viss undervisningstid lite snett.

Vid ferietjänst är det nästan helt omöjligt att hävda övertid. Det är då vi lärare får höra ”sänk ambitionsnivån så ska du se att du hinner med”. När jag har haft ferietjänst har det varit många toppar med betydligt fler timmar än 45 h medan återhämtningsperioderna har lyst med sin frånvaro. Både dygnsvila och veckovila har alltför ofta fått stryka på foten.

Alltså – inget bra avtal för mig i alla fall. Utöver det är ferietjänst ett jättebra avtal för arbetsgivaren. Vem skulle inte vilja ha personal som jobbar gratis ganska mycket?

På semestertjänst (40 h vecka) finns en start och en stopptid. Detta är något som jag förespråkar. Om jag inte har hunnit mina arbetsuppgifter måste jag förhandla med min chef.

Ibland kommer chefen säga ”ja”. Då får jag betalt eller ledig tid att ta ut när jag har lägre arbetsbörda. Ibland har också rektor plockat bort vissa uppgifter från mig – även sådana jag egentligen vill ha kvar men som rektor ansett att någon annan kan göra. Att vara ledig varje helg gör att jag hinner med familj och fritidsintressen. När jag går hem ifrån jobbet stänger jag av jobbmobilen.

Lärarförbunden borde driva att var och en ska kunna välja om man vill ha semestertjänst eller ferietjänst även med kommuner som huvudman. Om hela lärarsverige gick över till semestertjänst så skulle lärarna få en helt annan arbetsmiljö. Först när en hel yrkeskår slutar jobba gratis så kommer våra arbetsuppgifter synliggöras. Åsikten är ej politisk, därav signatur.

Liane Blom, legitimerad lärare.

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera