elinahalvarsson_0
Foto: Daniel Hirsch
Nya lärare

”Första året är ett stresstest”

När kravet på introduktionsår för att få en lärarlegitimation nu tas bort riskerar den viktiga introduktionen i yrket att förlora sin legitimitet.
– Vi vill se reformer som stärker introduktionsåret för nya lärare, säger Elina Halvarsson, ordförande i LR Stud.

Från och med i dag, den 1 juli, kan lärare plocka ut sin lärarlegitimation så snart de tagit sin examen. Någon introduktionsperiod behöver inte längre vara genomförd.

Däremot har alla nyutexaminerade lärare fortfarande rätt till ett introduktionsår och huvudmannen är skyldig att erbjuda alla nya lärare en mentor.

– När man nu tar bort introduktionsåret som grund för lärarlegitimationen så förlorar introduktionsåret en del av sin legitimitet. Därför vill vi se reformer som stärker introduktionsåret för nya lärare, säger Elina Halvarsson.

Att det ofta är en chock att komma ut i yrkeslivet som ny lärare och försöka hantera alla de olika krav som yrket ställer är väldokumenterat inom forskningen. Och man vet också att de lärare som får stöd av en mentor klarar sig betydligt bättre.

Lagom till årets Almedalsvecka har LR Stud tagit fram webbspelet Rätta-Rollen, som sätter fokus på den stress många lärare upplever när de kommer ut i skolan.

– Spelet ska visa vilket stresstest första året som ny lärare kan vara. Många nya lärare får en praxischock. Därför är det viktigt med mentorstöd och anpassning i arbetsbelastningen första året.

För att förbättra situationen för nya lärare vill LR Stud att alla ska garanteras en introduktionsperiod med mentorstöd i sitt ämne och anpassad arbetsbelastning. De vill också att mentorerna ska ges särskild utbildning samt tid för uppdraget.

Här kan du spela Rätta-Rollen. 

Kommentera