sara-l-bengtsson

Sara L Bengtsson, forskare i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet.

Webb-tv

Förstå hjärnan – och hjälp dina elever bättre

Kan lärare använda kunskaper om hur hjärnan fungerar för att hjälpa sina elever bättre? Skolvärlden pratar med hjärnforskaren Sara L Bengtsson om hur den mänskliga hjärnan förändras med de erfarenheter vi gör i livet och hur det påverkar elevers prestationer.

Se webb-tv-intervjun

Här hittar du webb-tv-intervjun med Sara L Bengtsson.

Förväntningar är grundmekanismen i hur hjärnan fungerar. Tidigare erfarenheter formar hjärnan och vi förväntar oss att utfallet av en situation vi känner igen kommer att bli ungefär detsamma som sist.

Sker det i stället något oväntat så justerar hjärnan förväntningarna inför nästa gång.

– Förväntan får mig att se på saker och ting på ett visst sätt, och göra vissa val, säger Sara L Bengtsson, forskare i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet. 

Det är detta som rent kroppsligt förklarar varför en elev med många misslyckanden bakom sig har svårt att tro på att hen kan bryta mönstret.

Men forskning visar att blotta insikten att hjärnan är förändringsbar i sig leder till högre motivation. Det blir lättare att se ett tydligt samband mellan hårt arbete och framgång när man förstår att vi genom vårt agerande faktiskt har makten att förändra vår hjärna rent fysiskt, precis som när vi tränar en muskel.

Se hela webb-tv-intervjun med Sara L Bengtsson här och hör henne berätta om hjärnans huvudroll i lärarens relation med sina elever.

Kommentera