mattelarare-712
Kompetensutveckling

Fortbildning med fokus matte

I helgen arrangeras Kleindagarna för femte året.
– En av de bästa fortbildningar jag varit på, säger matematikläraren Therese Rodger.

Gymnasielärare från hela landet samlas i helgen på Institut Mittag-Leffler i Stockholm för fortbildning i matematik.Tillsammans med högskolelärare och professorer i matematik kommer man utveckla sina ämneskunskaper, lära av varandra och diskutera hur undervisningen kan bli bättre. 

De så kallade Kleindagarna har arrangerats sedan 2011 och är ett initiativ taget av akademin. Utmärkande för fortbildningen är fokuset på ämnet. Universitetslärarna föreläser om sina områden och lärargrupperna diskuterar innehållet och vad som kan plockas upp i undervisningen. Dessutom ska lärarna skapa lektioner för gymnasiet utifrån föreläsningarnas innehåll.

Therese Rodger undervisar i matematik på Osbecksgymnasiet i Laholm och var en av deltagarna på de Kleindagar som anordnades i juni.

– Det var riktigt, riktigt bra. En av de bästa fortbildningar jag har varit på, berättar hon.

– Ofta handlar fortbildning i skolan om pedagogik, mer generellt, och bedömning till exempel. Det är viktigt men det är också viktigt att få möjlighet att utvecklas inom sitt ämne, det gör ju att lusten att undervisa stärks.

Under junidagarna föreläste fyra matematikprofessorer om sina forskningsområden.

– Sen skulle vi bryta ner materialet så att vi hade koll, det var hög nivå ibland, och sen skapa lektioner tillsammans så att det funkar i en gymnasieklass. Jag tycker att det är ett bra koncept eftersom man får ta del av ny forskning på området och kan få in det i skolans värld. Det är så lätt att man bara gör samma saker om man inte får ny input.

Nu ska hon testa lektionerna som de tog fram i sina klasser, berättar hon.

Det låter som ganska avancerad matematik, funkar det att använda i alla kurser?

– Vi bröt verkligen ner materialet så att de ska kunna ska kunna tillämpas i alla kurser, så ja, de kommer nog bli bra.

En annan deltagare är Niklas Karlsson som undervisar i matematik och fysik på Solbergagymnasiet i Arvika.

– När vi har fortbildning annars, till exempel om betyg och bedömning, så diskuterar vi ofta i grupper, men går man på en föreläsning i sitt eget ämne så blir det sällan någon uppföljning. Nu har vi i direkt anslutning till matematikföreläsningen suttit ner och diskuterat och dessutom har vi direkt kopplat innehållet till gymnasiematematiken. Det är väldigt värdefullt.

Hur kommer du ha användning av fortbildningen i ditt arbete?

– För egen del kommer jag ha med mig mycket från diskussionerna. Dessutom har de ju kokat ner till konkreta lektionsupplägg och där kommer jag kunna använda både de som vi gjorde i min grupp och andras. Dessa kommer finnas stillgängliga på Kleindagarnas webbplats för den som är intresserad. 

Under forbildningen arbetade man utifrån modellen kollegialt lärande.

– Tanken är att vi ska ta med den principen hem till kollegiet. Då bjuder man kanske inte in en föreläsare men man kan läsa en artikel i ämnet och sen diskutera och skapa lektioner utifrån det. Jag har en kollega som åker på Kleindagarna den här helgen och sen är tanken att vi ska få till ett sådant arbete på skolan under hösten. 

Kommentera