Lärarlegitimation

Fortfarande lång väntan på leg

Trots att Skolverket har fått mer resurser och förstärkt handläggningen så är det fortsatt lång väntetid för lärarlegitimation. Uppåt ett år kan det ta från ansökan till leg – och det drabbar nya lärare som får svårt att få jobb.

– I nuläget är det tyvärr alldeles för långa väntetider och vi är inte alls nöjda med det och beklagar verkligen alla som drabbas, säger Niclas Westin, enhetschef på Skolverket till SVT.

Den normala väntetiden är sex och nio månader, men det kan ta betydligt längre att få sin legitimation. Förra vintern fick Skolverket in långt fler ansökningar än man tidigare väntat sig, efter att regeringen infört övergångsregler som gör det möjligt för erfarna lärare att få legitimation i ämnen de undervisat i. Även i år fortsätter ansökningarna att strömma in rapporterar SVT. Därför kan det ta ytterligare ett år innan Skolverket hinner jobba ikapp.

– I nuläget har vi ungefär 34.000 ansökningar som står i kö, av dem är drygt 20.000 ansökningar om legitimation och resten är ansökningar om att man vill komplettera sin legitimation med ytterligare behörigheter, säger Niclas Westin till kanalen.

Särskilt drabbade är nyexaminerade lärare som inte redan har ett jobb och har svårt att komma in på arbetsmarknaden utan legitimation.

Kommentera