Lärarbrist

Fortfarande många obehöriga lärare

Andelen behöriga lärare är större idag jämfört med februari. Men mer än var femte lärare är fortfarande obehörig, visar ny statistik från Skolverket. 

Statistik

Skolverkets statistiken går att bryta ner på läns-, kommun- och skolenhetsnivå i Skolverkets databas SIRIS. 

Du hittar statistiken här.

När Skolverket nu presenterar nya siffror över behörighetsläget visar det på en liten förbättring jämfört med den senaste mätningen. Ökningen motsvarar drygt nio procentenheter vilket innebär att knappt 78 procent av lärarna i grundskolan och ungefär lika stor andel i gymnasieskolan är behöriga i minst ett av sina undervisningsämnen.

– Det är en förbättring men bristen på behöriga lärare är fortsatt allvarlig. Många elever kommer även i fortsättningen undervisas av lärare utan utbildning och behörighet att undervisa, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström i ett pressmeddelande.

Var femte lärare är fortfarande obehörig och skillnaden men olika huvudmän och ämnen är stor.

I årskurs 1-3 är behörigheten högst i svenska (87 procent) och lägst i teknik (37 procent).

I årskurs 4-6 är behörigheten högst i svenska (77 procent) och lägst i svenska som andraspråk (32 procent).

I årskurs 7-9  är behörigheten högst i samhällsorienterande ämnen (80 procent) och lägst i svenska som andraspråk (44 procent).

I gymnasieskolan är behörigheten högst i historia (84 procent) och lägst i svenska som andraspråk (30 procent)

Under hösten kommer ytterligare omkring 10 000 lärare legitimeras men enligt Skolverket kommer detta bara påverka bristen på behöriga lärare marginellt.

– Vi vill se en kraftsamling för att locka tillbaka behöriga lärare till skolan och få unga att vilja bli lärare. Vi vill också se nya och snabbare vägar in i läraryrket och utbildningar som kan ge obehöriga lärare behörighet, kommenterar Anna Ekström.

Lärarnas Riksförbund menar att kommunerna nu måste rycka upp sig för att locka tillbaka de behöriga lärare som lämnat yrket, genom bra löner och bra arbetsvillkor.

– Alla elever måste få samma chans. Det duger inte att vissa arbetsgivare fortsätter med obehöriga. Lärarlegitimationen har satt ljuset på ett viktigt problem. Att många lärare under lång tid undervisat i ämnen där man inte är behörig. Med reformen blir det långsamt bättre, menar ordförande Bo Jansson. 

Samtidigt konstaterar han att det inte bara är frågan om allmän lärarbrist i landet. Det gäller alldeles specifikt vissa ämnen där situationen är särskilt illa. Förbundet kräver att kommuner som har detta bekymmer agerar och tar sitt ansvar genom att erbjuda vidareutbildning.

– I särskolan och i svenska för invandrare måste krafttag till för att garantera att eleverna undervisas av behöriga lärare. Även i ämnen som till exempel teknik, moderna språk och svenska som andraspråk är lärarbristen akut, säger Bo Jansson.
 

Kommentera