skola_stanger_1_0

Den aktuella friskolan uppfattar Skolinspektionens beslut som oriktigt och skriver på sin hemsida att de kommer att överklaga beslutet.

| Foto: Google
Nedstängning

Fortsatta kopplingar till extremism – friskola måste stänga

Nya kastets skola i Gävle ska stängas på grund av kopplingar till religiös extremism. Beslutet har fattats av Skolinspektionen, som bedömer att eleverna riskerar att utsättas för radikalisering.

Friskolan bytte ägare i våras och det är således detta ägarbyte som Skolinspektionen nu har granskat och underkänt, rapporterar SVT Nyheter Gävleborg.

Beslutet innebär att tillståndet att driva skolan löper ut vid årsskiftet och 120 elever, från förskoleklass till årskurs 6, måste därmed byta skola.

– Den nya ägaren har ingått ett bulvanförhållande med den tidigare ägaren. Dessutom har vi tagit emot uppgifter från Säkerhetspolisen att den tidigare ägaren har kontakter med extremist-nätverk och att eleverna därmed löper en risk att bli påverkade i sin skolverksamhet, säger Andreas Gydingsgård, enhetschef vid Skolinspektionen, till Sveriges Radio Ekot.

Nya kastets skola i Gävle är inte registrerad som konfessionell, men har en inofficiell muslimsk profil.

Redan i november förra året lämnade Säkerhetspolisen in en anmälan till Skolinspektionen där de varnade för att skolans dåvarande ägare ingick i ett nätverk av våldsbejakande religiös extremism och att elever riskerade att radikaliseras. Enligt Säkerhetspolisen ska grupper med våldsbejakande extremister ha haft möten i skolans lokaler, rapporterar Dagens Nyheter, som vidare skriver att bland annat en man som stridit för en grupp som kopplas till IS i Syrien ska ha ordnat sammankomster för nätverket i skolan.

Anmälan fick Skolinspektionen att genomföra en egen inspektion som nu, ett år efter att yttrandet skickades in, har utmynnat i att myndigheten bestämt sig för att friskolan måste stänga. 

I beslutet står att läsa att den nya ägaren har lämnat oriktiga uppgifter om exempelvis hur länge han har känt den förra ägaren samt vilken personal som finns på skolan, och därmed försökt dölja vissa omständigheter som kan tyda på att det finns kopplingar mellan skolan och den våldsbejakande extremistiska miljön, skriver TT.

Vidare hänvisar Skolinspektionen till att den förra ägaren regelbundet besöker skolan, samt att en släkting till honom ingår i skolans ”stab” och en annan släkting jobbar på skolan.

Och även om den nya ägaren å sin sida förnekar uppgifterna om att den tidigare ägaren har något inflytandet och att det skulle finns någon koppling mellan skolan och islamistisk extremism är Skolinspektionens bedömning att det som framkommit på ett grundläggande sätt har rubbat förtroendet för huvudmannen och dess företrädare.

”Huvudmannen har genom nuvarande upplägg visat sig beredd att försöka kringgå lagstiftningen och får därmed sägas sakna möjlighet att följa ett föreläggande”, skriver myndigheten i sitt beslut, som grundar sig i en förändring av regelverket mellan 2018-2019 som innebär att Skolinspektionen numera ska pröva en skolas ägares insikt och lämplighet samt ekonomiska förutsättningar att driva en skola. 

Utbildningsminister Anna Ekström (S) är positiv till beskedet.

”Extremism och kriminalitet ska rensas ut ur den svenska skolan. Jag är nöjd med regeringens nya bestämmelser om ägar- och ledningsprövning som har gett Skolinspektionen skarpare verktyg för att inte bara kunna granska skolor utan även ökade möjligheter att granska dess ägare”, säger hon i en skriftlig kommentar till TT.

Skolinspektionens beslut om att stänga Nya Kastets skola gör att Gävle kommun numera har ansvaret för barnens skolgång och måste bereda plats för dem i den kommunala skolan.

Samtidigt uppger friskolan på sin hemsida att skolans huvudman kommer att överklaga Skolinspektionens beslut eftersom skolan uppfattar det som oriktigt. Till dess att ett nytt domstolsbeslut vunnit laga kraft kommer skolan därför att hålla öppet, rapporterar P4 Gävleborg.

Kommentera