Riksdagen

FP vill ge premie för nyanlända elever

Ge kommunen en extra slant när nyanlända elever börjar i ordinarie klass. Så vill FP:s Christer Nylander skynda på processen och höja kvaliteten.

Mottagandet av nyanlända elever skiljer sig åt mellan kommunerna. Vid årsskiftet träder en ny lag i kraft som säger att det får gå max två månader innan eleven placerats i en årskurs och undervisningsgrupp. Huruvida den placeringen blir i en förberedelseklass eller direkt i den ordinarie verksamheten ska delvis baseras på en kunskapsutvärdering.

Nu föreslår Folkpartiet att staten dessutom ska betala ut extra pengar till kommuner som är effektiva. En första peng när nyanlända elever placeras i förberedelseklass, och en till när de får ut dem i ordinarie klass.

– Det finns kommuner där man sätter många nya elever direkt i klassrummet. I andra finns det motsatta problemet med elever som fastnar i förberedelseklass alldeles för länge. Vi tror att den här modellen kan hjälpa till att lösa båda de här sakerna, säger Christer Nylander (FP), vice ordförande i utbildningsutskottet.

Räcker det inte med lagen som träder i kraft den första januari?

– Pengarna blir en tydlig drivkraft, och vi tror att det behövs en större peng än idag. Jag tror vi underskattar effekterna av det som händer nu, med en stor mängd nyanlända elever med totalt olika förutsättningar.

Men går det att lösa med en extra peng?

– Ofta behövs det studiehandledare, SFI-lärare och flera andra resurser för att det ska bli så bra som möjligt.

Ska den här extra pengen vara så stor att den räcker för att anställa de kompetenser som saknas?

– Innan man sjösätter detta behövs en snabbutredning för att se hur stor den ska vara och vilka andra resurser som kan behövas. Jag ska vara ödmjuk och säga att det här är en stor utmaning, och det här förslaget är inte lösningen på alla problem. Men alla vi politiker måste vara kreativa och pröva nya tankar för att försöka lösa detta.

Kommentera