anna_carlsson_harryda

Anna Carlsson, kommunombud för LR i Härryda, bevakar turerna kring Högadalsskolan.

| Foto: Julia Sjöberg
Nedläggningshot

Kommunal skola hotas av nedläggning – för att ge plats åt friskola

Kommunen vill lägga ner en 40 år gammal skola med goda resultat och behöriga lärare för att locka en friskola att etablera sig.
– Det är en jättechock för oss, säger läraren Anna Haraldsson.

Ordlista

Avsiktsförklaring är den juridiska termen för ett dokument i vilket förhandlande parter uttalar sin avsikt att senare ingå avtal. 

Internationella engelska skolan är en av Sveriges största friskolekoncerner. Den omfattar fler än 30 skolor och 25 000 elever i hela landet, och omsatte mer än två miljarder kronor 2018.

Friskolekoncernen Internationella engelska skolan (IES) och entreprenören Skanska är intresserade av att bygga en ny skola i Härryda kommun. I ett beslut från kommunstyrelsen i maj pekas en lämplig plats ut för byggnation: marken där F-5-skolan Högadalsskolan står idag.

Det här var personalen och de drygt 300 eleverna på Högadalsskolan ovetande om innan det uppmärksammades i lokala medier under sommarlovet.

Anna Haraldsson är lärare i årskurs 2 och fackligt ombud för Lärarnas Riksförbund på skolan, och hon förstår inte alls hur politikerna tänkt.

– Det är märkligt. Alla lärare som jobbar här är utbildade och vi har goda resultat både på nationella prov och i andra mätningar. Skolan är kanske lite gammal och sliten, men den är inte mögel- eller fuktskadad eller liknande. Vi har trott att man ska fräscha upp vår skola, alternativt bygga en ny skola för oss. Så det är en jättechock för oss, säger hon.

Något beslut att riva Högadalsskolan och bygga en ny skola i IES regi är inte fattat. Det som klubbades i maj är istället att det ska formuleras en avsiktsförklaring där parterna – Härryda kommun respektive Skanska – riktar in sig på att ”etablera Internationella engelska skolan på Högdalskolans fastighet”.

Per Vorberg (M) är kommunstyrelsens ordförande. Han förstår att lärare och föräldrar på skolan blir oroliga, men påpekar att det är tidigt i processen och att ingenting är beslutat.

Per Vorberg (M)
Per Vorberg (M) | Foto: Anna Sigvardsson

–  Vi är i ett tidigt skede. Om vi släpper det här med vem som styr skolan, så har vi många skolor i kommunen som är gamla och slitna, och vi skulle behöva bygga om eller ersätta flera. Vi tittar på flera möjliga lösningar, säger han.

Men varför lägga ner en verksamhet som har goda resultat och behöriga lärare?

– Det gör vi ju inte. Vi ser över alternativen. Vi har fått fler ungdomar i kommunen och skolan behöver byggas ut. Det innebär att vi måste göra ett strukturerat arbete och ha en långsiktig strategi för helheten. Vårt uppdrag är att se till att vi har fungerande skolor. Ändamålet är ju inte att få in Internationella engelska skolan.

Men i den tänkta avsiktsförklaringen står specifikt IES och Högdalskolan?

– Inriktningen med avsiktsförklaringen är den, men vi tittar på andra platser samtidigt. Det här är en av platserna man kan bygga en skola på. Det finns flera, till exempel gamla Gärdesskolan och parkeringsytor.

Förstår du de som tolkar det här som att det kommer att ske?

– Ja, men det är ju inte bestämt. En avsiktsförklaring är ju väldigt ojuridisk på alla sätt, det är inga problem att kliva ur en sådan då det bygger på att man skall vara överens. Men vi kan ju inte sluta titta på vilka möjligheter som finns. Då skulle politiken inte vara lösningsorienterad. Man måste få möjlighet att utreda.

Vore det bättre om en ny skola kunde etableras utan att en befintlig läggs ner?

– Det hade varit bra om vi kunde behålla skolan och få en ny också. Det optimala är att vi hittar en ny plats där man kan bygga en ny skola, säger Per Vorberg.

Anna Carlsson är kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Härryda, och hon bevakar utvecklingen i frågan noga.

– Det här är en partipolitisk fråga, och LR tar inte partipolitisk ställning. Men vi kräver tydlighet, att det ska gå rätt till, och att man ska vara rädd om personalen. Och det börjar låta som att man inte är rädd om personalen här, säger hon.

Hon befarar att osäkerheten inför framtiden i kombination med en stramare budget som bland annat lett till förslag om vikariestopp på Högdalsskolan kan leda till att lärarna tröttnar och söker sig någon annanstans.

– Vi är väldigt bekymrade över personalflykt från det här stället. Jag skulle vilja få tydlighet från politikerna vad vi har att vänta. Jag tycker att det är ett märkligt förfarande. Man måste satsa på att behålla den kompetenta personalen som finns, säger Anna Carlsson.

Politikerna ska ha separata möten med rektorer, föräldrar, och lärare den närmaste tiden.

­– Tanken var att börja nu efter sommaren med att träffa rektorer, föräldrar och så vidare och informera och ha en dialog. Men våra kollegor i oppositionen gick ut i medierna innan dess, säger Per Vorberg.

Vad vill du säga till lärarna på skolan som är oroliga över framtiden?

– Jag tycker att man ska fortsätta vara professionell och förhålla sig till det som är beslutat. Vi ska prata med alla.

Kommentera