asa_extrakongress

Utbildningsminister Anna Ekström var inledningstalare vid Lärarnas Riksförbunds extrakongress. Här tillsammans med Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén. Foto: Jennifer Glans/Lärarnas Riksförbund

Fackligt

Framtidsarbetet i fokus på LR:s extrakongress

Lärarnas Riksförbund höll i veckan en extrakongress i Stockholm för att stämma av framtidsarbetet inom förbundet. 
– Det här var en möjlighet att lyssna in kongressen och ta med oss det, säger Åsa Fahlén, ordförande på Lärarnas Riksförbund.

Den 8 maj samlades Lärarnas Riksförbunds (LR) kongressledamöter till en extrakongress i Stockholm. Anledningen till extrakongressen var att styrelsen ville stämma av framtidsarbetet. 

– Vi la ett förslag till kongressen och fick ett uppdrag att se över LR:s organisation utifrån tre aspekter: demokratiskt inflytande, facklig service och fackliga utbildningar – att det ska vara likvärdigt och adekvat för alla medlemmar helt enkelt, säger Åsa Fahlén.

Det här är områden som LR har jobbat med kontinuerligt, menar Åsa Fahlén.

– Vi har haft två videoavstämningar med kongressombuden där vi har funderat på hur vi ska kunna förbättra de här tre områdena. Under extrakongressen hade vi gruppdiskussioner kring detta och det materialet ska samlas in till vårt fortsatta arbete inför kongressen 2020. 

Nu hölls extrakongressen bakom stängda dörrar. Varför då?

– Vi skickade inte ut någonting eftersom vi inte har några färdiga förslag och det fattades inte några beslut. Det var just en diskussion och den är inte relevant för någon utanför förbundet. Skulle vi ha den öppen finns det en risk för att folk tror att vi har bestämt oss för saker. Det här var en möjlighet att lyssna in kongressen och ta med oss det. 

Vad hoppas du att samtalen ska leda till framöver? 

– Jag hoppas att de förslag som vi tog fram, och som vi har fått synpunkter på, kan leda till en ökad demokrati i förbundet, att fler medlemmar känner att man kan vara delaktig och att vi kan stärka förbundet. Det ska kännas mer relevant att vara medlem i LR, säger Åsa Fahlén och tillägger:  

– Det var fantastiska diskussioner och det finns ett enormt engagemang. Man vill vara med och tycka och man vill vara med och påverka, det är jätteroligt. 

I början av september 2019 ska det hållas ett längre förbundsstyrelsemöte där man ska fortsätta vidtaga arbetet inför kongressen 2020. 

Kommentera