Fortbildning

Från 1 000 upp till 919 000 kr – här är stipendier att söka

stipendier_att_soka

Passa på att söka ett stipendium i sommar. Skolvärlden har listan.

| Foto: Shutterstock

Inget att göra under en regnig dag i sommar?
Passa då på att planera för att söka ett stipendium.
Skolvärlden har listan på dem som kan ge dig allt från 1 000 kronor upp till 919 000.

Det absolut största stipendiet som ligger öppet just nu är en MBA-utbildning på Handelshögskolan i Stockholm. Carl Silfvens stipendium ger utbildningen (619 000 kronor) betald och kan också ersätta kost och logi för upp till 300 000 kronor under utbildningen. Sista ansökningsdag är 10 augusti och stipendiet är öppet också för lärare att söka, säger Karin Wiström på Handelshögskolan.

Under 2023 kan lärare också söka det här stipendiet värt 616 000 på Handelshögskolan.

Du kan också kolla vilka lokala stipendier lärare kan söka i din kommun på den databas länsstyrelsen har för svenska stiftelser. Här finns mer info.

Nedan följer en mängd länkar till olika stipendier. Notera att en del blir sökbara först 2023 och att pandemin kan ha inverkat på tidigare utdelningar.

ERASMUS+ MOBILITET SKOLA:

Vem kan söka? Skolor, från förskola till gymnasieskola, kan söka medel för olika former av kompetensutveckling av skolpersonal. Det är även möjligt att söka som konsortiesamordnare för flera skolor.

Till vad? Fortbildningskurser, konferenser, ”jobbskuggning” eller undervisning på en skola eller utbildningsorganisation i ett annat europeiskt land som deltar i programmet.

Sista ansökningsdag: 22 oktober.

Mer information: https://www.utbyten.se/program/erasmus-mobilitet-skola/

ATLAS PARTNERSKAP:

Vem kan söka? Förskolor, skolor och organisationer inom vuxenutbildning kan söka medel för samarbete med motsvarande utbildningsinstitutioner över hela världen.

Till vad? Partnerskapsprojekten som berör olika aspekter av verksamheten och utgår från ett identifierat utvecklingsbehov. Det är möjligt att genomföra rena lärarutbyten eller lärar- och elevutbyten där samarbetet fokuserar på att uppfylla läroplansmålen kring olika ämnen.

Mer information: https://www.utbyten.se/program/atlas-partnerskap/

ATLAS KONFERENS:

Vem kan söka? Förskolor, grund- och gymnasieskolor, kommunal vuxenutbildning, allmänna linjer vid folkhögskolor, resurscentrum samt kompletterande utbildningar kan söka.

Till vad? Att delta eller medverka vid internationella konferenser utanför EU/EES.

Skolan eller organisationen söker bidrag i form av ett schablonbelopp per deltagare. Bidraget är avsett att täcka kostnader för resa, uppehälle och eventuell konferensavgift för maximalt två deltagare. Det går inte att söka stöd för projektmöten, utbildningar eller kurser.

Mer information: https://www.utbyten.se/program/atlas-konferens/

NORDPLUS HORISONTAL:

Vem kan söka? Organisationer, institutioner, föreningar och andra som arbetar med utbildning och livslångt lärande. En ansökan inom Nordplus Horisontal måste inkludera aktörer från minst två sektorer inom Nordplus ramprogram (Nordplus Junior, Nordplus Högre utbildning och Nordplus Vuxen).

Till vad? Samarbeten mellan utbildningssektorer genom tvärsektoriella nätverk och projekt. Ett syfte med Nordplus Horisontal är att stärka och utveckla det nordiska samarbetet på utbildningsområdet och bidra till att etablera en nordisk baltisk utbildningsregion.

Mer information:  https://www.utbyten.se/program/nordplus-horisontal/

NORDPLUS JUNIOR:

Vem kan söka? Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, både teoretiska och yrkesprogram, kan söka för projekt där lärare och elever deltar.

Till vad? För samarbeten med skolor i de nordiska och baltiska länderna, såsom projektsamarbete, elev- och lärarutbyte samt elevpraktik.

Mer information: https://www.utbyten.se/program/nordplus-junior/

NORDPLUS NORDISKA SPRÅK:

Vem kan söka? Bl a grundskolor, gymnasieskolor, universitet, högskolor, organisationer.

Till vad? Medel för att genomföra projekt och nätverksaktiviteter. Nordplus Nordiska språk ska bidra till nordisk språkförståelse och stimulera intresse för, kunskap om och förståelse för nordiska kulturer, språk och livsvillkor.

Mer information: https://www.utbyten.se/program/nordplus-nordens-sprak/

NORDPLUS KONTAKTSEMINARIUM:

För vem? Personal inom alla former av utbildning och utbildningsnivåer från de nordiska och baltiska länderna.

Till vad? Kontaktseminariet ger möjlighet att knyta kontakter och hitta projektpartner att samarbeta med inom Nordplus. Bidraget avser resa tur och retur med logi för två nätter för en person per institution.

Mer information: https://www.utbyten.se/program/nordplus-kontaktseminarium/

SKOLAMBASSADÖR FÖR EU

Vem kan söka? Lärare på högstadie- eller gymnasieskolor, både högskoleförberedande och yrkesförberedande.

Till vad? Deltagande i utbildning för att utveckla undervisning om EU-frågor på din skola. I utbildning ingår 5-dagars studieresa till Bryssel, EU-kunskap, projektkunskap, samt tillgång till ett stort närverk av skolambassadörer för EU i hela landet inklusive kompetenshöjande nätverksträffar.

Mer information: https://www.utbyten.se/program/skolambassador-for-eu/

MARGARETA OCH INGEMAR INGEMARSSONS STIFTELSE:

För vem? Lärare eller lärare i samarbete med studerande vid svenska skolor, högskolor och universitet samt övriga engagerade i undervisning eller utbildning. Således är även lärare vid förskolor behöriga att söka dessa stipendier för pedagogisk utveckling.

För vad? Att stödja och uppmuntra utveckling av undervisning och utbildning på alla nivåer inom det svenska utbildningsväsendet.

Sista ansökningsdag: Öppnar för ansökningar i slutet på oktober och stänger i januari 2023.

Mer information: http://www.ingemarsson.se/

SFUB

För vem? För lärare och skolledare.

Till vad? Medel för studieresor utomlands – kurser, konferenser, studiebesök hos Sällskapet för folkundervisningens främjande SFUB.

Mer information: https://www.sfub.se/

OBS! SFUB:s direktion utlyste inte några stipendier 2021 på grund av coronapandemin och osäkerheten rörande dess utveckling. Men i år firar SFUB 200 år, så håll utkik under hösten då sällskapet hoppas kunna öppna stipendieansökningarna igen.

JERRINGFONDEN:

För vem? Jerringfonden delar ut medel i form av anslag och stipendier till personer eller verksamheter inom vård, omsorg eller utbildning. Medlen ska gynna barn och unga (under 18 år) med särskilda behov.

Till vad: Fonden ger anslag till aktivitetsbidrag, forskningsanslag och forskningsstipendier, fortbildningsstipendier och lärresor.

Sista ansökningsdag: Forskningsanslag 20 september, fotbildningsstipendier för arbetslag/personalgrupper 4 oktober, aktivitetsbidrag 20 oktober. I februari 2023 individuella Fortbildningsstipendier och i mars 2023 vetenskapliga symposier.

Mer information: https://jerringfonden.se/forskning-larande/

STIPENDIER VIA LR:

En lista på stipendier som LR-medlemmar kan söka finns här: http://www.lr.se/utvecklasiyrket/stipendier.4.32acd38812e0d6cf8e080001015.html

STIPENDIER VIA LÄRARSTIFTELSEN:

Lärarstiftelsen delar ut stipendier för 2,5 miljoner kronor per år ur flera fonder. Listan finns här: https://lararstiftelsen.se/om-oss/#

FLER STIPENDIER HITTAR DU ÄVEN HÄR:

https://www2.uu.se/student/bostad-och-ekonomi/stipendier

Fransklärarföreningen har flera stipendier att söka:

http://fransklararforeningen.com/stipendier/

Kommentera