stillerud_montage

Fredrik Stillerud studerar till lärare.

Lärarutbildning

Fredrik: ”Önskar vi fick med oss mer verktyg”

Fredrik Stillerud har ett år kvar på sin lärarutbildning.
– Jag önskar att vi skulle få med oss mer verktyg från lärarutbildningen vad gäller hantering av konflikter. Nu handlar det mest om mobbning och psykisk ohälsa, säger han.

Fredrik Stillerud sökte sig till läraryrket för att han gillar att jobba med ungdomar, men har i dag i princip övergivit tanken på att undervisa i högstadiet eller på gymnasiet på grund av hot och orimliga krav och förväntningar från föräldrar och elever.

Han berättar att han under sin VFU har sett yrkesverksamma lärare bli anklagade för att vara rasister när de korrigerat en uppsats språkligt eller hur de hotats med anmälan till Skolinspektionen när de sagt ifrån.

– Det är väldigt trist att det blivit så att elever drar Skolinspektions- eller rasistkortet när något händer, säger Fredrik.

Han önskar att lärarutbildningen skulle rusta de blivande lärarna ännu bättre i konflikthantering. I dag ligger huvudfokus på mobbning och psykisk ohälsa, menar han.

– Det jag ser minst fram emot är föräldrakontakterna. Det som oroar mig är bland annat diskussioner om betygssättning. Jag har tidigare vikarierat på väldigt homogena medelklasskolor, där det är en viss typ av elever med välutbildade föräldrar som tycker sig veta sina rättigheter och gärna vill att barnet ska få bra betyg för att komma in på läkarlinjen, säger Fredrik, som tror att han i framtiden kommer att jobba på Komvux, ”där förhållandet mellan elever och lärare är mer jämbördigt”.

Kommentera