annaekstrom
Likvärdighet

Fria skolvalet kan ändras

Skolkommissionens ordförande Anna Ekström vill se över det fria skolvalet.
​– Kommissionen är fri att lämna förslag som är nödvändiga för ett likvärdigt skolsystem, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Anna Ekström är generaldirektör för Skolverket och ordförande i Skolkommissionen. Under hennes medverkan i SVT:s Agenda berättar hon att det kan bli aktuellt att förändra det fria skolvalet för att vända trenden med den minskade likvärdigheten i svensk skola.

– Samhället måste finnas även för de barn vars föräldrar inte gör aktiva val. Vi kan ju inte tolerera en skola som ger sämre livschanser till barn bara för att de är födda i en familj där föräldrar inte gör aktiva val. Det vore ju inte klokt, säger Anna Ekström till SVT.

Skolvärlden har tidigare skrivit om IFAU:s rapport som visar att det fria skolvalet lett till en ökad skolsegregation. Det är en slutsats som Anna Ekström nämner i inslaget som en bakomliggande orsak till att skolvalet måste ses över.

Hon tar därför upp flera exempel från länder som har olika typer av kontrollerade skolval för att säkerställa likvärdighet.

– I Holland har man ett system med kraftigt viktad skolpeng. De barn som kommer från fattigare områden får en större skolpeng, vilket gör de barnen lite mer attraktiva för skolorna att anta, säger Anna Ekström till SVT.

Anna Ekström presenterar dock inga färdiga förslag. Hon lovar däremot heta diskussioner inom kommissionen, med tanke på att frågan är kontroversiell.

Håkan Wiclander, ordförande för Idéburna skolors riksförbund, uppfattar det som att Anna Ekström ”sonderar terrängen”.

– Hon skickar signaler till kommissionen och politiker samtidigt som hon nyanserar debatten i förhållande till folket. Hon förtydligar att vi inte bara har segregation genom bostads- och socioekonomiska perspektiv, men även att nuvarande modell med det fria skolvalet faktiskt förvärrar klyftorna.

Samtidigt förtydligar generaldirektören att det finns en rad olika verktyg, med vilka det går att förbättra – inte begränsa – det fria skolvalet, menar Håkan Wiclander. Och det anser han vara positivt.

– Vi tror att det fria skolvalet som huvudidé bör bevaras, med en mångfald av aktörer. Men trots att vi är fristående verksamheter så anser vi att det är uppenbart att något måste göras för att minska skolsegregationen, säger han.  

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) menar att Skolkommissionen är fri att lägga fram förslag som är nödvändiga för att få ett likvärdigt skolsystem.

– Jag är övertygad om att möjligheten att välja en pedagogik som passar ens barn är viktigt. Men det måste kombineras med ett system som garanterar likvärdighet, säger han.

Många andra länder med skolval har olika mekanismer för att utjämna de skillnader som uppstår mellan skolor och för att man inte ska få valda och bortvalda skolor, menar Gustav Fridolin. Men sådana system saknar i Sverige, enligt OECD.

– Nu är det upp till kommissionen att ta den svåra diskussionen och lägga fram förslag, säger han.

På frågan om hur en ändring av det fria skolvalet skulle kunna se ut, nämner Gustav Fridolin exempel på hur svenska kommuner jobbar med att säkerställa att inte ha valda och bortvalda skolor.

– Vissa kommuner säkerställer att alla föräldrar väljer. Andra samlar ortens alla elever på en och samma högstadieskola och blandar elevgrupperna. I Malmö tog man det tuffa beslutet att lägga ner en skola och flytta eleverna till skolor där de uppenbarligen, av resultaten att döma, fick bättre förutsättningar.

Går likvärdighet att kombinera med det fria skolvalet?

– Det konstaterar OECD, att det finns länder med fria skolval som har lyckats kombinera det med starka system för att utjämna skillnader mellan skolor, säger Gustav Fridolin.

Kommentera