fridolin

Utbildningsminister Gustav Fridolin.

Behörighet

Fridolin: ”Det ska ha vänt om fem år”

Skillnaderna i andel behöriga lärare är enorm mellan kommunerna. Samtidigt kommer lärarbristen att förvärras.
– Vi har några tuffa år framför oss innan det vänder, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Under de kommande åren behöver det rekryteras upp mot 100 000 nya lärare.

– Vi har byggt upp en lärarkris under lång tid genom att inte utbilda tillräckligt många lärare. Det i kombination med kommande pensionsavgångar gör att vi står inför några mycket tuffa rekryteringsår.

– Samtidigt är det allt fler som vill bli lärare, vilket är positivt. Vi examinerar i dag fler lärare än vad vi har gjort sedan 1980-talet, säger Gustav Fridolin. 

Samtidigt slutar många lärare i förtid?

– Ja, inte minst under de första åren i yrket. Många nya lärare får inte den introduktionsperiod som de har rätt till, vilket kan vara en förklaring. Sedan handlar det så klart om lönen och arbetsmiljön.

Behöver lärarrollen renodlas?

– Hela utvecklingen med New Public Management som skolan har varit utsatt för, har inneburit att lärarna har fått många andra arbetsuppgifter. En del av dem kan vi plocka bort helt och hållet. Så blir det till exempel när vi digitaliserar nationella prov och förbättrar regelverket runt särskilt stöd. Det blir mindre fokus på byråkrati och mer på att eleverna ska få det stöd de behöver.

– Det finns också uppgifter som lärare utför i dag som andra kan göra i skolan.

Vad har hänt om fem år?

– Då ser vi effekterna av att vi examinerar fler lärare än tidigare, att fler vill bli lärare, att fler påbörjar lärarutbildningen och att fler lärare stannar i yrket. Målet är att utvecklingen ska ha vänt om fem år. Då ska vi ha bättre behörighetssiffror, säger Gustav Fridolin.

Det skiljer mycket i lärarbehörighet mellan olika kommuner.

– Det är en stor skillnad över Sverige, men även inom en kommun kan det vara stora skillnader. Detta är dock inget nytt, utan speglar skillnader i behörighet som funnits länge, men som har blivit synligare i och med att vi kommit i mål med legitimationsreformen. Tidigare har man inte tagit den bristande behörigheten på lika stort allvar som man måste göra nu.

Många behöriga lärare söker sig till skolor och områden som det är enklare att jobba i.

– Vi behöver bryta med att det alltid är högre status att arbeta på skolor som betraktats som fina sedan 1900-talets början. Det är de svåra läraruppgifterna som ska ge högre status.

Hur ska du göra det?

– Genom att prioritera jämlikhet, att se till att varje krona som går från staten till skolan är viktad så att det går mer till de som behöver mest. Lokalt måste man inse att lärarjobbet är tuffare på skolor där barnen har tuffare förutsättningar. Arbetsvillkoren behöver därför vara bättre på de skolorna.

Flera mindre kommuner har svårt med lärarrekryteringen. I exempelvis Gnosjö är 30 procent av svensklärarna på högstadiet behöriga.

– Det innebär att vi brister kraftigt i likvärdighet. Även Gnosjös barn behöver behöriga lärare. Jag tror att man på många håll, förutom att betala lärare de löner som läraryrket kräver och ska ha, behöver satsa på starkare regional samling och gemensamma regionala kompetensförsörjningsplaner, gärna tillsammans med lärosätena.

– För att klara lärarförsörjningen är det också viktigt med utbyggd infrastruktur och goda pendlingsmöjligheter.

Hur länge dröjer det innan alla elever bara har legitimerade och behöriga lärare?

– En krass bedömning är att det om fem år, då vi gör en ny uppföljning, ser bättre ut än i dag och att vi är framme om ytterligare fem år.

– Målet är alla som undervisar våra barn antingen är behöriga själva eller är en del av en investering som huvudmännen gör för att de här personerna ska bli behöriga. Det är bra att man kan komma in till skolan från andra håll än de traditionella, menar Gustav Fridolin. 

Är 80–90 procent behöriga lärare en rimlig nivå?

– Ja, det är rimligt. Det är okej med en liten andel obehöriga lärare i skolan, om det är frågan om personer som vi tror kan bli bra lärare och som utbildas under tiden de arbetar i skolan.

Kommentera