Miljopartiet de gršnas kongress i Karlstad 2011
Foto: Fredrik Hjerling
Kunskapsmätning

Fridolin hoppas inte på Pisa

Idag inleds en ny Pisa-omgång. Men enligt utbildningsminister Gustav Fridolin talar inget för att Pisa-resultatet blir bättre den här gången. 

Från och med idag och fram till den 27 mars pågår kunskapsmätningen Pisa 2015. Totalt kommer 8 700 elever från 280 skolor i Sverige att delta. När resultatet från Pisa 2012 presenterades i december 2013 var det en dyster bild över den svenska skolan som kom fram. I Sverige hade resultatet försämrats både jämfört med andra länder och relativt oss själva.

När Svenska Dagbladet idag uppmärksammar att det är dags för en ny Pisa-omgång intervjuas utbildningsminister Gustav Fridolin (Mp), som enligt tidningen inte hyser några större förhoppningar om att resultatet ska bli så mycket bättre den här gången.

– Det finns ingenting som talar för att det skulle gå bättre i det här Pisa-provet än det gjorde i det förra, säger utbildningsministern till tidningen.

När resultatet av den förra Pisa-mätningen presenterades i december 2013 konstaterade dåvarande utbildningsminister Jan Björklund att resultaten vara allvarliga men inte oväntade. Och även han ansåg då att det är förtidigt att vänta sig några stora förbättringar inför Pisa 2015.

– Vi ska komma ihåg att nästa Pisa mäts om ett och ett halvt år, vilket är väldigt snart i sådana här sammanhang. Per Thullberg pekar i sin utredning på att det snarare kanske är i Pisa-undersökningen därpå som vi kan se tydliga effekter av reformerna vi genomför, sa Jan Björklund till Skolvärlden.

Det vara Professor Per Thullberg som hade i uppdrag att utreda när alliansregeringens skolreformer skulle få effekt. Hans slutsats var att vi kan förvänta oss ett visst genomslag tidigast vid de internationella studier som görs om två-tre år. Enligt Per Thullberg skulle genomslaget sedan förstärkas gradvis i ytterligare 10-15 år.

Hur det går i den här omgången av Pisa kommer att redovisas någon gång i november, december 2016. 71 länder deltar i år vilket är några fler än förra omgången. Nytt är att hela provet är digitaliserat. Det innehåller också ett helt nytt moment ”collaborative problem solving” där elever ska samarbeta och lösa problem. Det skriver Svenska Dagbladet.

Kommentera