datorbok
Digitalisering

Inga öronmärkta pengar för en-till-en-verktyg

”Äntligen”, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (Mp) till Skolvärlden om att den svenska skolan får en ny digitaliseringsstrategi.
Men han lovar inga öronmärkta pengar till en-till-en-verktyg.

– Vi gör mycket stora investeringar i skolan från statligt håll. Vi har höjt investeringarna i skolan med åtta miljarder kronor sedan vi tillträdde och på det lägger vi tio miljarder till kommunerna. Så vi tar vårt ansvar i detta, men vi övertar inte huvudmännens ansvar för då riskerar det att göra ont värre, säger Fridolin och fortsätter:

– Skolverket avråder från att staten ska ge signaler som gör att huvudmännen tror att de inte behöver göra de här investeringarna. Investeringar i att säkerställa en bra it-miljö är samma som satsa på att ha en bra arbetsmiljö i övrigt. Med de investeringar vi gör i skolorna och i kommunerna generellt, så det finns definitivt ett utrymme för huvudmännen att klara av det här.

Så det blir inte någon öronmärkning av pengar för en-till-en-verktyg till alla elever i grundskolan inom tre år?

– Skolverket avråder tydligt från det. De säger att det riskerar att bli det klassiska att det blir något fint nu, men att man sedan inte får den kontinuerliga utveckling som krävs. Det behövs ju en bra it-miljö även om fem år och om tio år och då kommer man sitta och vänta på att nästa satsning kommer.

Gustav Fridolin.
Gustav Fridolin.

Förväntar du dig ändå att detta är något som huvudmännen genomför?

– Ja. Det här är inget vid sidan av, utan en självklar del för att alla barn ska få med sig de kunskaper de behöver för livet.

Skolverket trycker också på vikten av kompetensutveckling, både för lärare och rektorer.

– Där tar vi ett allt större ansvar, vi lägger 140 miljoner kronor årligen på skolutvecklingsprogram och de innehåller självklart delar om digitalisering.

Hur ser du på att 69 procent att gymnasielärarna varje dag upplever att mobiler och sociala medier stör i klassrummet?

– Det visar att många skolor inte har tydliga och respekterade ordningsregler som tar upp detta med mobiltelefoner. Ordningsregler har uppfattats som något som rör yngre barn och som handlar om hur man ska tala med varandra. Men i en modern skola måste ordningsreglerna omfatta även ett av de mest använda verktygen – mobiltelefonen. Skolverket slår fast att det mandatet finns, säger Gustav Fridolin.

Kommentera