fridolin_faks

Utbildningsminister Gustav Fridolin svarar på kritiken mot förslaget om att eleverna ska röra sig varje dag.

| Foto: Magnus Glans
Motion

”Jag ska inte bestämma hur eleverna rör på sig”

Nu svarar utbildningsminister Gustav Fridolin på kritiken mot förslaget om mer rörelse i skolan.
– Det står redan i dag läroplanen att skolan ska sträva efter mer daglig rörelse hos eleverna. Hur det ska göras, det ska vi politiker inte bestämma.

Vid Miljöpartiets kommun- och landstingsdagar i Sundsvall presenterade utbildningsminister Gustav Fridolin ett förslag för att höja skolresultaten som rört upp känslorna i lärarkåren. Förslaget handlar om att få eleverna att röra sig varje dag och vid presentationen gav exempel på utomhuspedagog och rörelse-matte, något många lärare uppfattat som att de ska hinna med ytterligare uppgifter på redan överfulla lektioner.

Men Gustav Fridolin menar att det är en missuppfattning.

– Det finns en bild av att vi sagt att nu ska man minsann röra sig på matten. Det är inte vårt förslag! Vi går överhuvudtaget inte in på hur daglig rörelse ska organiseras. Men, det står i läroplanen att alla skolor ska sträva efter daglig rörelse för eleverna. Problemet är att den skrivningen inte får speciellt stort genomslag och då vill vi titta på vad man kan göra. Vi vet att elever som rör på sig, lär sig bättre.

Så det stämmer alltså inte att du vill ha in rörelse på lektionerna?

– Ett exempel på hur vissa skolor gör är utepedagogik och det finns lärare som jobbar mycket med det. Anledningen till att det dök upp på presentationen i söndags var att en av de inbjudna lärarna från Sundsvall berättade att de jobbar så. Men det är upp till varje lärare att bestämma.

Gustav Fridolin säger att det i stället skulle kunna handla om att se över hur rasterna fungerar. Likaväl som man har ordningsregler för när mobiler får användas på lektionerna kan man bestämma att på vissa raster lägger man ifrån sig dem till förmån för fysisk aktivitet. Fritidsverksamheten skulle kunna premiera rörelse mer och man kan ta hjälp från lokala idrottsföreningar.

– Det är inte min roll som politiker att tala om hur man ska göra. Däremot är det mitt ansvar att om vi har en skrivning i läroplanen som finns där av goda skäl – men som inte får effekt – att se vad vi kan göra åt det.

Kan du lova lärarna att ditt förslag inte kommer ge dem merarbete?

– Vi tillför inga uppgifter utan att finansiera dem. Det är just därför som vi inte lagt ett skarpt förslag utan att vill att Skolverket ska titta på det: hur skulle man kunna skärpa skrivningen och vilka kostnader är förknippade med det. Om man tillför nya uppgifter då ska man också finansiera det.

– Men kravet att man ska sträva efter daglig rörelse det finns, som sagt, redan i läroplanen som togs fram av min företrädare. Jag tycker att det i grunden är ett bra krav för vi vet att barn som rör på sig lär sig bättre.

Alliansen har lagt ett förslag på att i stället tillföra 100 timmar idrott under hela grundskolan, från 500 till 600 timmar totalt. Tiden ska tas från ”elevens val”.

Är inte det ett enklare sätt att garantera att fysisk aktivitet blir av?

– Vi är inte motståndare till mer idrott och hälsa. Men förslaget ger inte mer daglig rörelse. Idrott och hälsa ett kunskapsämne med kunskapskrav. När vi pratar med lärarna säger de att om de får fler timmar kanske de väljer att ha längre pass snarare än flera korta. En del väljer kanske att ha fler teoretiska pass.  Det kanske är bra för kunskapskraven men vårt förslag handlar om något annat – att barnen ska röra sig mer för att höja kunskaperna i alla ämnen. Det är egentligen två olika diskussioner. 

Kommentera