gustav_fridolin_webb_tv

Utbildningsminister Gustav Fridolin.

Lärarbrist

Fridolin om siffrorna: ”Fruktansvärt”

Utbildningsminister Gustav Fridolin reagerar starkt på Skolvärldens undersökning, som visar att över 15 procent av lärarstudenterna blivit utsatta för våld, hot eller sexuella trakasserier redan under sin VFU.
– Fruktansvärda siffror, säger han.

Gustav Fridolin sitter på tåget på väg till Miljöpartiets kongress i Karlstad när han kommenterar siffrorna i Skolvärldens undersökning.

– Er undersökning bekräftas tyvärr även i enkäter som gjorts med befintliga lärare och även delvis i den stora undersökning som Arbetsmiljöverket gjort, säger Gustav Fridolin.

Vad ska man göra åt situationen?

– Det förebyggande arbetet handlar om två saker: Det ena är att långsiktigt bygga trygga skolmiljöer. Att vi investerar i skolan och ser till att det finns tillräckligt med vuxna och en bra elevhälsa, som tidigt kan fånga upp, säger han och fortsätter:

– Till det vill jag också lägga behovet av ett större ansvar. De elever som hotar eller tar till våld i skolan har föräldrar, det finns ett föräldraansvar.

Gustav Fridolin betonar att det finns riktlinjer och regler för hur man ska agera på en skola när incidenter, exempelvis i form av hot eller våld, inträffar.

– Det finns ett oerhört stort arbetsgivaransvar för att säkerställa att de riktlinjerna är kända för alla som jobbar i skolan. 

Både lärarstudenter och yrkesverksamma lärare vittnar om att det förekommer att de blir hotade med anmälningar, till rektor eller till Skolinspektionen, till exempel om de sagt ifrån eller gett ett annat betyg än eleven förväntat sig.

– Det är en utveckling som vi verkligen ska ta på allvar. Jag tror att det är en av baksidorna med den skolmarknad vi har i dag, säger Gustav Fridolin.

– Jag tror att det finns mycket positivt med skolval, men om det i stället är en skolmarknad, med konkurrens som om det handlar om att sälja tandborstar, då leder det till att allt är på konsumentens villkor. Men skolan är inte bara på elevens villkor. 

Har du några tankar kring hur man kan komma åt den här typen av problem?

– Varje gång jag tänker högt kring det så leder det till att det blir en djupt ideologisk diskussion, som gör att ingen vågar göra något. Jag avstår från att tänka högt men konstaterar att problemet finns och att Skolkommissionen jobbar med just den typen av frågor.

– Skolans roll är att vara fostrande och att ge både kunskaper och värden. Det kan man inte kompromissa bort för att det är kortsiktigt bäst för marknadsföringen av produkten.

Vad spelar förekomsten av våld och hot för roll för nyrekryteringen till läraryrket?

– Det är klart att det spelar roll. Vi har positiva siffror för viljan att bli lärare, men varje argument som finns för att någon ska välja bort yrket är ett för mycket. Sedan tror jag att det är viktigt att i sammanhanget säga att det finns väldigt många skolor i Sverige som är trygga arbetsplatser

Kommentera