Utredning

Friskolor ska få ta emot nyanlända

I januari ska en snabbtillsatt utredning föreslå förändringar i regelsystemet så att friskolor med kö ska kunna ta emot nyanlända elever.

Dagens regler gör det omöjligt för populära friskolor med kö till utbildningsplatserna att ta in nyanlända elever. Såväl lärarorganisationerna som Friskolornas riksförbund och LO har efterfrågat en förändring av reglerna och i dag tillsätter regeringen alltså en utredning.

– Det kommer många barn till Sverige som snabbt behöver komma in i skolan och då är jag jätteglad över att vi har många friskolor som säger att de vill vara med och hjälpa till. Och då måste vi anpassa reglerna så att alla friskolor som vill hjälpa till, kan hjälpa till, säger utbildningsminister Gustav Fridolin till SR:s Ekot.

Att en förändring inte kommit till stånd tidigare förklarar han med att situationen inte varit lika allvarlig.

– När man står inför stora utmaningar upptäcker man också tidigare regelproblem som man kanske inte tidigare uppmärksammat, säger han.

Inom utredningen ska man även titta på hur man kan organisera placering av elever på andra skolor än de mest närliggande. Vidare ska utredaren ge exempel på hur pensionerade lärare och lärarstudenter kan vara ett stöd för nyanlända elever. 

Utredningen ska ledas av Ebba Östlin (S), kommunalråd i Botkyrka kommun med ansvar för utbildningsfrågor, och resultatet ska redovisas 18 januari 2016. En ny lagstiftning kan komma hösten 2016. 

Kommentera