asa_romson_och_fridolin_almedalen_2015_web

Åsa Romson blev kvar på första parkett när partiledarkollegan Gustav Fridolin höll tal, mestadels om skolan, på Almedalen.

| Foto: Mårten Färlin
Partiledartal

Fridolin vill återuppbygga bildningsidealet

Gustav Fridolin ägnade hela 18 minuter åt hjärtefrågan utbildning när han höll tal i Almedalen. En historisk exposé över liberalism och svensk skola utmynnade i aktuella likvärdighetssatsningar som riktade bidrag och tidiga insatser.

– Jag har bestämt mig för att tala om det jag verkligen tycker är viktigt. Jag ska tala om bildningen, och om miljön. Men låt oss börja från början. Eller rättare sagt 1814.

Så sa utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) i inledningen av sitt tal under Almedalsveckan. Vidare följde en lektion i historia med utgångspunkt i Visby, som handlade om en tid då skolan inte var mer än innantilläsning av katekesen. Om tider av utvandring till Amerika, följt av förslag om hårda utvandringslagar.

– Men liberalerna ville något annat. De argumenterade för sociala och ekonomiska reformer, för rösträtt och demokrati, trygghetssystem oberoende av familj eller samfund, rätt och möjlighet att välja arbete och väg i livet, steg som skulle – och jag citerar nu – ”förmå vår ungdom att i sitt eget land se ’framtidslandet’”, sa Gustav Fridolin.

Här började liberalerna tillsammans med arbetarrörelse och kvinnorättskämpar forma framtidslandet och en god skola – för alla. Efter att läroplanen införts och skolan blivit obligatorisk kunde den svenska skolan titulera sig ett internationellt föredöme.

Men något har hänt, enligt Gustav Fridolin. Sedan 2006 har skillnaden i gymnasiebehörighet fördubblats mellan barn till föräldrar som har gymnasieexamen och barn till föräldrar som inte har det. Den svenska skolan har blivit ojämlik, med alltför stort fokus på måluppfyllelse.

– Det sägs att vi har skolval i Sverige, men egentligen har vi valda och bortvalda skolor. […] Skolan är för alla, och allra viktigast för den som kommer dit utan att ha allt gratis hemifrån. Vilka föräldrar du har ska aldrig begränsa vilken kunskap du kan få, sa han.

Nu vill Gustav Fridolin återuppbygga Sveriges bildningsideal genom att minska prestationsfokus och istället fokusera på de som ska prestera – eleverna. Och det vill han göra med satsningar som tidigare presenterats, som riktade statsbidrag för en jämlik skola, höjda lärarlöner, tidigt stöd och läsa-skriva-räkna-garanti.

– Det händer att jag får frågan: Kommer vi lyckas? Kan Sverige bygga ett jämlikt skolsystem för alla barn igen? Och jag får erkänna att jag inte riktigt förstår frågan. Finns det något alternativ?

Andra halva av talet ägnades åt miljöfrågan och flyktingsituationen – som delvis är sammankopplade. Han beskrev hur torka och obrukbara jordar i Syrien varit en bidragande faktor till landets oroligheter.

Han passade också på att hylla Sveriges förmåga att skapa miljöinnovationer, landets kulturexport och näringsliv – men också ”makerkulturen”.

– Snart är det bara vi som minns vad en moviebox var som spelar på mobilen, ungarna programmerar den. Hackerspace, flipped classrooms, poetry slam och El Sistema – i skolans korridorer spelar det äntligen större roll vad man kan skapa än vilka märken det är på kläderna man bär.

Kommentera