Lärarstatistik

”Friskolelärare trivs bättre på jobbet”

Lärare på friskolor är mer tillfreds med sin arbetsmiljö och sin arbetssituation än kommunalt anställda lärare. Det har Friskolornas riksförbund kommit fram till efter att ha tittat närmare på jobbhälsobarometerns statistik över hur lärare upplever sin yrkesvardag.

Om undersökningen

Friskolornas riksförbund har bett Sveriges Företagshälsor bryta ut den statistik som rör anställda inom förskola och skola ur det totala underlaget för Jobbhälsobarometern 2014. Undersökningen omfattar all personal inom skola och förskola, där de flesta är lärare. För att skapa jämförelsevärden har ytterligare en nedbrytning gjorts för offentligt respektive privat anställda. Ansvariga för Jobbhälsobarometern bedömer antalet respondenter tillräckligt stort för att kunna göra relevanta jämförelser mellan anställda hos båda dessa huvudtyper av huvudmän. Källa: Friskolornas riksförbund.

Att lärare ofta upplever sin arbetssituation som tuff och stressig visade jobbhälsobarometerns siffror som presenterades i veckan. Fyra av tio lärare svarade att de upplevt psykiskt obehag av att gå till jobbet och många svarade att de inte hinner med sina arbetsuppgifter i tid, vilket Skolvärlden tidigare rapporterat om.

Nu har Friskolornas riksförbund tittat närmare på lärarnas svar i jobbhälsobarometern. De har låtit Sveriges Företagshälsor, som ligger bakom undersökningen, plocka ut lärarsvaren i enkäten för att sedan jämföra hur lärare anställda i fristående skolor svarade jämfört med med dem som har kommunen som arbetsgivare.

Oavsett arbetsgivare upplever lärarna att kraven i arbetet har ökat det senaste året. 73 procent av de kommunanställda instämmer i påståendet jämfört med 64 procent av de privatanställda. I flera fall är det ingen större skillnad mellan hur de olika lärargrupperna svarar men i de fall där det skiljer sig åt framstår friskolelärarna som mer tillfreds med sin arbetssituation, skriver Friskolornas riksförbund i sin rapport.

I påståendet ”Den stress som förekommer i arbetet kan du hantera på ett tillfredsställande sätt” instämde 42 procent av lärarna i fristående skolor mot 34 i kommunala skolor. 33 procent av friskolelärarna instämde i påståendet ”Du känner att du hinner med dina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid”. Motsvarande siffror för lärare på kommunala skolor är 26 procent. Och när det gäller påståendet ”Du känner att din lön står i rimlig proportion till din insats”, instämde 27 procent av lärarna på friskolor mot 15 procent på kommunala skolor.

Robert Selin, som är medielärare på Täby Enskilda Gymnasium, är inte förvånad över att lärare på fristående skolor tycks vara mer tillfreds med sin arbetssituation.

– Jag tror absolut att det kan vara så och jag kan tänka mig flera orsaker till det. Till exempel är en kommunal verksamhet mycket större vilket gör att verksamheten blir trögare. Det är svårt att vara delaktig i beslut när så många omfattas, säger Robert Selin.

Han menar också att de flesta, oavsett yrke, blir mer positivt inställda till det man ska göra om man är införstådd med syftet. Kommer det otydliga besked långt uppifrån i en stor organisation om vad man förväntas göra leder det till ett sämre arbetsklimat.

– Där jag jobbar sitter både vd och rektor på skolan så de är närvarande hela tiden och känner av stämningen och kan ha en dialog med personalen. Det är något jag tror är ett framgångskoncept.

På påståendet ”Du är stolt över att tala om var du är anställd” instämde 60 procent av lärarna på fristående skolor. Motsvarande siffra för lärare på kommunala skolor var 48 procent.

– Jag inbillar mig att fler friskolelärare känner en tydlig identitet och koppling till den egna skolan och vill bidra till att skolan blir framgångsrik, säger Robert Selin.

Kommentera