Valet 2022

”Friskolereformen behöver ett omtag”

Johan Pehrson logga

Liberalernas partiledare Johan Pehrson i exklusiv intervju med Skolvärlden.

| Foto: Bildbyrån

Liberalerna vill höja intagningskraven till lärarutbildningen, begränsa antalet orter som bedriver lärarutbildning och införa lämplighetstest för dem som söker.
– Kvaliteten på lärarutbildningen kan behöva stramas upp. Att stå i ett klassrum är en av de största utmaningar du kan anta, säger partiledaren Johan Pehrson till Skolvärlden.

– På lång sikt gör man alla en tjänst genom att höja kraven på lärarutbildningen så att de som går där har förutsättningar som krävs för att tillgodogöra sig den.

Vidare menar han att staten bör ta över huvudmannaskapet för skolan från kommunerna för att utjämna ekonomiska och sociala skillnader.

– Det viktiga är att man ser till att det utjämnas mellan Sveriges kommuner. Varför accepterar man att barn har så olika förutsättningar runt om i Sverige om nu alla skriver under på att skolan är så viktig? Det är en stor brist.

Men om man genomför ett förstatligande och samtidigt behåller friskolorna, blir inte det lite av en halvmesyr?

– Nej. När staten är ytterst ansvarig för att skicka i väg pengarna och kontrollera att de används rätt; då är det staten som styr även över friskolorna.

Johan Pehrson menar dock att friskolereformen behöver uppdateras för att bli av med huvudmän som missbrukar systemet.

– Vi behöver ta ett rejält omtag nu och ge den ett nytt ramverk. Jag blir förtvivlad när jag ser rapporter om att det finns företag som driver skolor som inte kopplar ihop utdelning av vinst med en god kvalitet. Det är inte hållbart.

Så det ska bli svårare att ta ut vinst ur skolorna?

– Ja, framför allt om du inte levererar en god kvalitet, och att man ser över hur mycket överskott man kan göra på ett år. Varje års skolpeng är ju tänkt att användas till de elever och lärare som verkar det året.

SE HELA INTERVJUN MED JOHAN PEHRSON HÄR:

Kommentera