till_joans
Lön

Tusentals kronor lägre lön på friskolor

Det skiljer tusenlappar i månadslön mellan lärare inom de stora friskolekoncernerna och offentligt anställda lärare. Det visar Lärarnas Riksförbunds egna siffror.
– Nu måste de privata aktörerna visa att de tycker att läraryrket är viktigt, säger LR-ordföranden Åsa Fahlén

Månadslönerna i snitt

Lärarnas Riksförbunds lönestatistik, genomsnittliga månadslöner.

  • Grundskollärare Internationella Engelska Skolan (71) 34 427 kr
  • Grundskollärare Academedia (74) 34 851
  • Grundskollärare Stockholm (657) 38 030
  • Grundskollärare Riket (9984) 34 481

Källa: Lärarnas Riksförbunds löneenkät

En grundskollärare i Stockholm tjänar i genomsnitt 38 030 kronor i månaden. En grundskollärare anställd inom Academedia tjänar flera tusenlappar mindre, snittet är 34 851 kronor i månaden medan Internationella Engelska Skolan (IES) ligger snäppet under med 34 427 kronor.

Siffrorna, som avser 2016 års löner, kommer från Lärarnas Riksförbunds årliga löneenkät som skickas ut till medlemmarna. Eftersom löneläget är lite högre i storstadsregionerna än i riket i övrigt har förbundet valt att jämföra lönerna i Stockholmsregionen. Och i Stockholm skiljer det alltså uppemot 4 000 kronor i månaden till de privatanställda lärarnas nackdel.

– Det kan finnas förklaringar till skillnaderna, men de håller allt sämre. För det första är det så att det finns pengar, de här företagen gör ett överskott, de har alltså råd med högre löner. Och för det andra: Vill man vara seriösa skolaktörer och bli tagna på allvar så måste man vara mycket, mycket bättre på att ta sitt kollektiva ansvar för att lärarlönerna ska fortsätta upp. I slutändan handlar det om i fall det ska finnas tillräckligt många lärare överhuvudtaget i Sverige. Även de fristående skolorna måste ta sitt ansvar, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

I undersökningen är det betydligt färre friskolelärare än kommunala lärare som svarat, 145 jämfört med 657.

– Men undersökningen bekräftar det jag har sett under lång tid. Både nu som ordförande och tidigare på kommunal nivå, så har vi sett att lönerna inom fristående skolor ofta ligger lägre, kommenterar Åsa Fahlén.

Dagens Arena har uppmärksammat undersökning och ställt frågan om de lägre lönerna till IES:s kommunikationsansvarige Jonathan Howell, som säger att de ”följer marknaden, utan att leda den”.

– Många av våra skolor är ganska nya, och det gör att många lärare är unga och mindre erfarna, och därför inte har hunnit få så hög lön. Vi har öppnat en till två skolor om året de senaste åren, säger han till Dagens Arena.

Även Academedia hänvisar till en yngre lärarkår. Ingen av koncernerna har dock velat lämna ut den egna lönestatistiken till tidningen.

Åsa Fahlén säger att åldersskillnaden skulle kunna vara en förklarande faktor.

– Men när vi tittade specifikt på IEA förra året och kompenserade för ålder så såg vi att de i alla fall ligger lägre. Just nu har vi dessutom en situation där nyexade lärare faktiskt går in på högre löner.

En annan förklaring kan vara att fristående skolor fortfarande, enligt Åsa Fahlén, har en högre andel obehöriga lärare.

En del av de fristående skolorna har också varit attraktiva ur arbetsmiljösynpunkt och har kunnat konkurrera med det snarare än lön, säger hon.

– Vi har gjort undersökningar om trivsel och då ser vi att man på en generellnivå trivs bättre på fristående skolor. Det finns en del små arbetsgivare med kortare beslutsvägar och större delaktighet. Det kan finnas en del sådana fördelar. Men, även om man har det så tycker jag att man har en del i det kollektiva ansvaret för att göra yrket attraktivt, genom högre löner.

Både Academedia och IES har redovisat stora vinster. Hur borde friskolejättarna agera?

– Man borde kunna använda delar av överskottet till att lägga sig på en högre nivå när de gäller lönerna. Det duger inte att bara följa efter. Det är dags för dem att visa att de tycker att det är viktigt med läraryrket och skolan. De borde kunna toppa löneligan.

Kommentera