elever_1
Fria skolvalet

Friskolornas köer skapar segregation

Friskolornas köer är en av orsakerna till den segregerade skolan, menar Lärarnas Riksförbund, LO och Lärarförbundet. Nu kräver de en utredning.

Debatt om segregationen

Hos de mest populära friskolorna i Stockholm, Göteborg och Malmö kan man mäta föräldrarnas utbildningsnivå med hjälp av skolornas kötid.

Mer än två tredjedelar av friskolorna har kö, var femte friskola en kötid längre än fem år. Det främjar barn till högutbildade, och utestänger nyinflyttade, nyanlända och barn till föräldrar utan högre utbildning.

­–­ I grunden handlar det om boendesegregationen. Men så här ser det ut, hur man än diskuterar det. Problemen är tydliga, lösningarna inte självklara. Därför vill vi utreda frågan, säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Rapporten ”Friskoleurval med segregation som resultat” presenteras under onsdagen, som en grund för debatt och för ett krav på en utredning av den socio-ekonomiska segregationen.

Rapporten är en del i ett längre samarbete mellan de tre förbunden, med målsättningen att ge alla elever samma chans oavsett bakgrund.

– Segregationen är inte bra för samhällsutvecklingen i stort, och en socioekonomisk blandning är bra för undervisningen, säger Bo Jansson.

Utredaren och författaren bakom den nya rapporten menar att det finns många sätt att skapa en mer integrerad skola.

– Vi har ingen åsikt annat än att kötid inte verkar vara optimalt, och att det säkert går att skruva på det. Men det får en eventuell statlig utredning visa, säger Johan Ernestam från Lärarförbundet.

Läs rapporten här:
Kommentera