ingenjorer_ska_losa_lararbristen_artikelbild

Från och mer i höst kan fler gymnasieingenjörer utbildas.

Gymnasiet

Fritt fram för fjärde år

Alla skolor som erbjuder teknikprogrammet kan från och med i höst införa ett fjärde utbildningsår. 

Därmed kan fler elever ta en gymnasieingenjörsexamen.

Titeln gymnasieingenjör försvann i början på 90-talet, men 20 år senare inleddes ett försök med att återinföra ett fjärde år på det tekniska programmet på flera gymnasieskolor i landet.

Nu är det alltså fritt fram för alla gymnasieskolor med teknikprogrammet att anordna ett fjärde år, så att de elever som vill kan ta en gymnasieingenjörsexamen. 

Från och med den 1 juni gäller nya föreskrifter för hur examensbeviset och studiebeviset ska utformas för det fjärde året på teknikprogrammet. Skolverket har också presenterat en ändringsföreskrift avseende betygskatalogen.

Under det fjärde utbildningsåret på teknikprogrammet varvas undervisning på skolan med arbetsplatsförlagt lärande om minst tio veckor. Eleverna ska också utföra ett examensarbete. 

Enligt Skolverket är fyraårig teknisk ”en utbildning som ger mycket stora möjligheter att få ett jobb direkt”.

Kommentera