DEBATT

”Fritt skolval är bra”

DEBATT Vissa menar att det fria skolvalet bidrar till ökad segregation men jag skulle vilja hävda att skolan var mer segregerad förr när närhetsprincipen rådde, skriver gymnasieläraren Lars Thorén.

Svenska bostadsområden blir alltmer segregerade efter inkomst och etnicitet, men det fria skolvalet har bidragit till att elever kan välja en skola ganska långt ifrån deras bostadsorter och därmed få chans att bygga relationer till ungdomar med en helt annan bakgrund än de själva.

På min skola har vi ungdomar från hela Storstockholm och i princip hela Sverige för vi har elitidrott som spetsutbildning och det kan inte alla kommuner ute i landet erbjuda. Ungefär 40 procent har en annan etnisk bakgrund än svensk och jag har aldrig hört talas om att det skulle ha förekommit konflikter mellan eleverna på grund av detta. De flesta verkar acceptera varandras olikheter och trivas med varandra.

Vissa menar att det fria skolvalet bidrar till ökad segregation men jag skulle vilja hävda att skolan var mer segregerad förr när närhetsprincipen rådde (det vill säga att en elev bara kunde gå i den skola som låg närmast hemmet).

Skolan sägs vara en spegel av samhället och så här ser det svenska samhället ut idag: Mångkulturellt och blandat så därför bör eleverna i min skola vara väl förberedda på ett vuxenliv i Sverige och jag tror inte att vår skola är unik i det här sammanhanget heller.

Lars Thorén
legitimerad lärare på Solna gymnasium

 

Kommentera