fusk
Hårdare tag mot fusk

Fusk på högskoleprov kan leda till fängelse

Hösten 2015 underkändes 42 personer misstänkta för att ha fuskat på högskoleprovet. Därför vill Universitets- och högskolerådet göra det lättare att åtala fuskare för brott.

42 personer – så många har aldrig tidigare underkänts på grund av fusk på högskoleprovet, enligt Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid UHR.

Det skriver SvD som rapporterar att UHR nu vill ändra i förordningen som reglerar högskoleprovet. Samt att de ”med största sannolikhet” kommer att lämna förslag till regeringen om att de som genomför proven måste skriva under på heder och samvete att de tänker följa högskoleprovsreglerna.

Enligt Drazenko Jozic, myndighetsjurist på UHR, skulle brott mot reglerna kunna innebära att förövaren kan fällas för osann försäkran, skriver SvD.

– Påföljd för normalgraden är böter eller fängelse i högst sex månader. Jag skulle gissa att fusk på högskoleprovet skulle räknas som normalgraden i det här brottet, säger Drazenko Jozic till tidningen.

Någon ändring i förordningen kommer dock inte till proven som genomförs till våren, den 9 april.

UHR kommunicerar med berörda lärosäten om vilka direktiv som ska gälla rörande fuskminskande insatser såsom provvakter.

– Vi har naturligtvis en dialog med lärosätena för att se om det finns ytterligare instruktioner att förmedla till provvakterna. Det är provvakterna som är i rummet när provet skrivs, säger Tuula Kuosmanen till SvD.

Det är inte aktuellt att införa utrustning som kan störa tekniska hjälpmedel som används vid fusk.

– Det finns laghinder där, det har med militären och försvaret att göra, säger Tuula Kuosmanen till SvD.

Kommentera