Vuxenutbildning

”Fusket med komvux måste upptäckas av de som har ansvar”

Fredrik Malm vux

”Det är vi politiker som utformar systemet som dessa fuskande aktörer inom vux, SFI och yrkesutbildningar verkar inom”, skriver Fredrik Malm (L).

TV4:s ”Kalla Fakta” kan med hjälp av visselblåsande elever och vittnesmål från tidigare lärare avslöja hur en skolaktör fuskar medvetet och lurar skattebetalarna på pengar genom att förfalska betyg. Elever har fått godkänt i kurser de aldrig ens har läst – men skolan har ändå krävt ersättning från kommunen.

Det är både bra och viktigt att journalister granskar aktörer inom vuxenutbildningen och avslöjar fusk, brister i kvalitet eller annan misskötsel. Samtidigt vill jag med bestämdhet säga att det egentligen inte borde vara media som gör sådana avslöjanden – brister borde upptäckas tidigt av de som faktiskt har ansvaret för verksamheten.

Kommuner har fullt ansvar

Det är kommunerna som är huvudmän för vuxenutbildningen, oavsett om utbildningarna bedrivs av dem själva eller av fristående aktörer. Det betyder att de har det fulla ansvaret för utbildningens kvalitet och elevernas rätt till kunskap.

Med stor sannolikhet utgör det fuskande företaget bara toppen av ett isberg, det är ett symtom på ett större problem. Företaget förtjänar kritik, men det är vi politiker som utformar systemet som dessa aktörer verkar inom.

Liberalerna ser betydande brister inom verksamheter som komvux, SFI och yrkesutbildningar. Utöver de falska betyg som avslöjats i yrkesutbildningen, finns även betydande problem med betygsinflation inom den kommunala vuxenutbildningen, både i verksamheter som bedrivs av kommunerna själva och i dem som drivs av fristående aktörer.

”Granskar” med enkäter

Trots flera varningstecken är det anmärkningsvärt hur få kommuner som över huvud taget tycks intressera sig för kvaliteten i de utbildningar alla skattebetalare finansierar.

Ett talande exempel är att den vanligaste metoden som kommunerna använder för att ”granska” verksamheterna går ut på att skicka enkäter till eleverna, eller att sammanställa betygsstatistik – två mått med den gemensamma nämnaren att de i bästa fall inte säger någonting alls om utbildningarnas kvalitet.

Mindre än hälften av kommunerna gör regelbundna platsbesök på skolorna. Och när det väl sker är det ännu färre som besöker skolorna oanmält eller som deltar på lektioner för att observera hur undervisningen bedrivs. Liberalerna menar att alla huvudmän regelbundet måste besöka utbildningarna, och att vissa besök även ska ske oanmält. Det ska även finnas anonyma kanaler som både elever och lärare kan använda för att påtala brister i deras utbildningar.

Måste ställa krav

Det är samtidigt ett problem att upptäcka problem – för då är ju skadan redan skedd. Innan aktörer får tillstånd att starta exempelvis yrkesutbildningar, borde det ställas tydliga kvalitetskrav. Även här brister det dessvärre.

Skolinspektionen granskade yrkesutbildningarna för några år sedan, och de såg betydande brister i både kvalitetskrav och uppföljningar. Deras slutsats var att ”kvalitetsbrister i utbildningarna hade kunnat förebyggas med en bättre uppföljning och kontroll”. Att ställa krav är att bry sig.

Fredrik Malm (L), skolpolitisk talesperson

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera