Lärarbrist

Fyra av tio kommuner annonserar inte efter behöriga lärare

lärare klassrum

Enligt Skolvärldens genomgång var det 118 kommuner som inte hade en enda annons inne på Arbetsförmedlingens platsbank.

| Foto: Shutterstock

Trots fortsatt stor brist på legitimerade och behöriga lärare är det många skolor och kommuner som inte aktivt söker efter behörig personal.
Det visar Skolvärldens genomgång av annonserna i Arbetsförmedlingens platsbank.

Förra läsåret var andelen lärare med legitimation och behörighet i minst ett av sina undervisningsämnen 71 procent i grundskolan och 83,5 procent i gymnasieskolan, enligt Skolverkets statistik.

I de kommunala grundskolorna var andelen behöriga lärare 72 procent och i de privata skolorna, 64 procent, enligt verket. I de kommunala gymnasieskolorna var behörigheten 87 procent och i de privata 75 procent.

Mycket talar för att andelen legitimerade och behöriga lärare inte har förändrats i någon större utsträckning.

118 kommuner utan annons

Trots det var det några dagar innan höstens skolstart många skolor och kommuner som inte aktivt annonserade efter legitimerade och behöriga lärare.

Måndagen den 8 augusti fanns det 534 annonser i Arbetsförmedlingens platsbank gällande lediga tjänster som grund- eller gymnasielärare för tillsvidareanställning (heltidstjänst) i kommunala skolor. Några av annonserna avsåg flera tjänster.

Enligt Skolvärldens genomgång var det 118 kommuner som inte hade en enda annons inne, det vill säga 41 procent.

En sådan kommun är Borlänge. I mitten på februari i år var, enligt Skolverkets senaste offentliga statistik, 61,5 procent av grundskollärarna i Dalametropolen legitimerade och behöriga i minst ett undervisningsämne.

”Kan inte lägga hur mycket kraft som helst”

Lars Walter, chef för Borlänge kommuns bildningssektor, säger att han ännu inte vet hur det har gått med höstens rekryteringar.

– Rektorerna ansvarar för lärarrekryteringarna, om än med centralt systemstöd.

Ingen kommunal skola i Borlänge har några aktiva annonser i Arbetsförmedlingens platsbank. Innebär det att ni har tillsätt alla tjänster med behörig personal?

– Med tanke på att skolan börjar inom kort hoppas jag att vi inte har så många pågående rekryteringar. Det betyder tyvärr inte att vi har besatt alla tjänster med behöriga lärare. När man närmar sig skolstart måste man, utifrån det urval som finns, anställa den bästa möjliga personalen.

Fortsätter ni att annonsera efter behörig personal om ni temporärt har anställt obehörig?

– Vi kan inte lägga hur mycket kraft som helst på det. Vi försöker att göra det samlat.

”Ger känsla av desperation”

En rektor säger till Skolvärlden att det inte är bra för skolans image att för ofta annonsera efter behörig personal.

– Det är ungefär som när man ska sälja ett hus. Man ska inte låta annonsen ligga ute hur länge som helst. Det ger lite känslan av desperation.

De kommunala huvudmän som i samband med Skolvärldens genomgång av Arbetsförmedlingens platsbank annonserade efter behöriga lärare gjorde det ofta i mycket blygsam omfattning. Ett sådant exempel är Stockholm. Ett annat är Malmö.

Svante Tideman, förste vice ordförande för Lärarnas Riksförbund, säger att det inte är sannolikt att kommuner som väljer att inte annonsera efter lärare har legitimerad och behörig personal på alla sina tjänster.

– Nej, absolut inte. Åtminstone inte flertalet av dem.

– Tyvärr tjuvhåller en del kommuner på tjänster för att senare kunna anställa obehörig personal.

Vill begränsa obehöriga lärare

Obehörig personal är i allmänhet billigare att anställa än behörig.

Vad borde kommunerna och skolorna göra?

– De borde annonsera tills de har legitimerade och behöriga lärare på alla tjänster.

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson sa i våras till Skolvärlden att han vill se över – läs begränsa – skolors möjligheter att använda sig av olegitimerade lärare.

– Det bör göras med tanke på de problem vi har med bristande tillgång till legitimerade lärare och att tillgången dessutom ser väldigt olika ut. Menar man allvar med att alla elever ska få undervisning av legitimerade och behöriga lärare behöver man titta på regelverket och se om det går att anpassa det till det som gäller för andra legitimationsyrken.

”Kommer spä på segregationen”

– Vad jag vet anställs det till exempel inga olegitimerade sjuksköterskor, läkare eller tandläkare. Så länge det är möjligt att visstidsanställa olegitimerade kommer man naturligtvis att använda sig av den möjligheten och det vi kallar lärarsegregation kommer att spä på den segregation vi i övrigt ser i svensk skola.

– En skärpning av kraven skulle tvinga både stat och huvudmän att vidta mer kraftfulla åtgärder, men också tvinga dem som i dag jobbar som obehöriga att komplettera sin utbildning för att kunna bli legitimerade. Det skulle också tvinga skolorna att se över organisation och arbetsfördelning och bättre använda de resurser och kompetenser man har.

Kommentera