Så gör du

Fyra vägar till behörighet

Bland de obehöriga lärarna finns lärare som undervisar i ett ämne de saknar utbildning i, lärare som bara är ett par poäng ifrån att få behörigheten inskriven i sin lärarlegitimation och lärare med ämnesutbildning men utan pedagogisk examen. Vägen till behörighet skiljer sig därför åt. 

Tips!

Kontakta fler lärosäten
Varje högskola och universitet är en självständig myndighet som fattar sina egna beslut. Varje högskola har också möjlighet att göra tillgodoräknanden och valideringar och dessa kan skilja sig åt. Som lärare kan det därför vara idé att kontakta flera olika lärosäten. 

Du yrkar själv på behörighet
Du som vill komplettera med ytterligare behörighet måste själv yrka om det. Du kan göra det redan i din första ansökan om legitimation eller senare, i en separat ansökan om att komplettera din legitimation.

Skolverket har samlat all information om vidareutbildning för att få lärarlegitimation här

 

 

 

Lärarlyftet II

För vem: Lärare som har en behörighetsgivande lärarexamen (lärarlegitimation), men saknar behörighet i ett undervisningsämne. Typfallet är SO- och NO-lärare med utbildning i två–tre ämnen av fyra.
Krav: Att man har en anställning som lärare inom grundskolan, på gymnasiet eller vuxenutbildning.
Övrigt: Studierna är inte studiemedelsberättigade, men huvudmannen kan ansöka om ett statsbidrag för de lärare som deltar. Syftet med bidraget är att stimulera till deltagande i Lärarlyftet och det kan användas för att ersätta lärarens resekostnader, kurslitteratur eller för vikarier för att läraren ska få mer tid för sina studier.
Valideringsmöjlighet: Skolverket öppnar nu även upp för möjligheten att göra valideringar inom ämneskurserna i Lärarlyftet, mot bakgrund av erfarenhetsreglerna. Den som blivit antagen till en kurs får sina kunskaper validerade och eventuellt tillgodoräknade. Förändringen börjar gälla vissa kurser i vår och kommer att utökas nästa höst.  
Sista datum: Lärarlyftet II pågår fram till 2016. 

Vidareutbildning av lärare utan lärarexamen (VAL)

För vem: Den som är verksam som lärare eller förskollärare och saknar relevant examen.
Krav: Att du är verksam som lärare eller förskollärare.
Hur: Olika vägar beroende på bakgrund och typ av lärare. Maximalt kan man läsa in 120 hp. Utifrån tidigare utbildning och behov görs en individualiserad studiegång för varje lärare.
Övrigt: Normalt sett är din inkomst för hög för att du ska vara studiemedelsberättigad.
Sista datum: Sista antagningsomgång sker ht-17. Studierna ska vara avslutade senast 30 juni 2020.

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

För vem: En kompletterande utbildning för den som har en utländsk lärarexamen och vill få en svensk. 
Krav: En minst 2-årig utländsk lärarexamen på eftergymnasial nivå. Svenska/svenska som andraspråk, svenskt pass eller uppehållstillstånd. 
Hur: Ges vid sex lärosäten i landet.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

För vem: Lärare som redan läst ämnesstudier på högskolenivå inom ämnen som finns i skolan.
Hur: Utbildning om 1,5 år (90 hp), ges vid ett flertal lärosäten i landet.

Kommentera