Anmälningar mot lärare

Fysiska angrepp i 31 procent av fallen

Verbala kränkningar och fysiska angrepp är vanligast när skolpersonal anmäls för kränkningar till Skolinspektionen. I 27 procent av samtliga anmälningar som kom in första halvåret 2014 uppger anmälaren att en lärare, rektor eller annan skolpersonal varit den som kränkt.

718 anmälning om kränkande behandling kom in till Skolinspektionen eller Barn- och elevombudet (BEO) mellan den första januari och sista juni i är.

I 27 procent av fallen uppger anmälaren att det är en lärare, rektor eller annan skolpersonal som varit den som kränkt. I 60 procent av anmälningarna uppger anmälaren att en eller flera elever kränkt en annan elev och i 10 procent av fallen handlar det om både elever och personal. Det visar statistik från Skolinspektionen.
 
När skolpersonal anmäls för kränkningar mot en elev handlar det i 31 procent av fallen om fysiska angrepp och i hälften av fallen om verbala kränkningar. Även i anmälningar där elever kränkt en annan elev är fysiska angrepp (64 procent) och verbala kränkningar (63 procent) vanligast. 

Det är vanligare att pojkar anmäler fysiska kränkningar medan flickor i högre grad anmäler verbala kränkningar och att de blivit utsatta för utfrysning.
 
Kategorierna i Skolinspektionens statistik är fysiska angrepp, verbala kränkningar, utfrysning, elektroniska medier, telefonsamtal och skadegörelse.

Kommentera