Fp om budgetkrisen

”Ganska överens om att det behövs mer pengar från staten”

Lärarfackens ordförande är oroliga för att regeringsen löfte om pengar till höjda lärarlöner nu uteblir när regeringen inte får igenom sin budget. 
– Indirekt satsar vi på lönerna genom att satsa på karriärtjänsterna, kommenterar Christer Nylander (Fp).

– Det är naturligtvis inte bra för Sverige att vi har en regering som inte har stöd för sin budget i riksdagen. Men vi har klarat svåra situationer i det här landet förut så vi ska säkert klara även detta, säger Christer Nylander (Fp), vice ordförande i utbildningsutskottet, till Skolvärlden. 

Hur kommenterar du regeringens skolpolitik? 
– Vår skolpolitik har tydligare kunskapsfokus, vi vill fortsätta ha tydliga utvärderingar av kunskapsresultat. Vi uppvärderar lärarna, genom de karriärvägar som vi har infört, på ett annat sätt än de förslag regeringen har.  

Det två lärarfackens ordförande skriver på dagens DN-debatt att de är oroliga för att de utlovade pengarna till höjda lärlöner nu försvinner. Hur kommenterar du det? 
– Vi har lite olika modeller. Jag tycker att det är bra regeringen föreslår mer pengar till skolan, det gör vi också men vi har lite olika modeller. De föreslår fler vuxna, vi föreslår fler lärare. De föreslår en allmän pott till lönerna, vi har konkreta förslag om karriärvägar. Vi har lite olika syn på hur det ska ske, men vi är ganska överens om att det behövs mer pengar från statens håll. 

Men tillföra statliga medel för att höja lönerna gör ni inte? 
– Indirekt gör vi det genom karriärtjänsterna. Fler ska omfattas av dessa och vi vill ha en tydligare styrning av karriärlärare till de skolor där det särskilt behövs.  Lärarlönerna har höjts kraftigt de senaste åren och det måste fortsätta. 

Christer Nylander poängterar att man från Folkpartiets sida vill ha en tydligare statlig styrning och ett statligt huvudmannaskap och tar det som exempel på de skillnader som finns i skolpolitiken.

Får du med dig dina allianskamrater i den frågan?
– Det får vi se men vi har under de här åtta åren tagit tydliga steg åt det hållet, med mer och mer statligt ansvarstagande. Så vi går det hållet i alla fall. 

Vilka möjligheter ser du att komma överens om skolan över blockgränserna? 
– Det finns en hel del frågor där vi är överens som är ganska okontroversiella. Men jag tycker också at det finns ett visst behov av konflikter även inom skolpolitiken. Man har sagt till Folkpartiet under alla år att vi borde sluta bråka om skolan. Jag stolt över att vi fortsatte debattera skolan när man under 1990-talet ville nedvärdera lärarna och man fortsatte ta bort kunskapsutvärderingar. Där hade vi en tydlig, annan linje. 

I går kom en delrapport från OECD: s granskning av skolan. Kommer resultatet påverka alliansens skolpolitik? 
– Jag tycker att den gav oss rätt mycket stöd. Den pekar på att det är oordning i styrningen av skolan. Det är också bra att den lyfter vikten av studiero. Så vi känner nog att den studien gav oss ganska mycket vatten på vår kvarn, säger Christer Nylander.

Kommentera