sedlar_halvpuff

För få skattebetalare är en av anledningarna till att kommunen inte vågar permanenta lönelyftet.

Löner

Gärna permanent lönelyft – om staten betalar

Eskilstuna är en av de kommuner som beslutat sig för att inte permanenta lärarlönelyftet.
– Det är prioriteringar som måste göras, säger Åsa Lundqvist, förvaltningschef.

Detta är lärarlönelyftet

Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att skolhuvudmännen ska kunna ge en löneökning till särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Syftet är att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan. Medlen för Lärarlönelyftet, 3 miljarder kronor årligen, räcker till löneökning för cirka 60 000 lärare. Läs mer här.

Medan utbildningsminister Gustav Fridolin menar att det är självklart att lärarlönelyftet är en permanent satsning, ser flera kommuner det som ett tillfälligt tillägg.

ÅSa Lundqvist
ÅSa Lundqvist

– Det är inte möjligt att permanenta tills regeringen fattar beslut om en permanent lösning. Om de drar tillbaka statsbidraget blir det svårt för oss som kommun att riva upp och göra om, säger Åsa Lundqvist, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna.

Det är oklara formuleringar i förordningen om lärarlönelyftet som gör att regering och kommuner läser olika. Dessa beror i sin tur på att regeringen inte ursprungligen hade oppositionen med sig för förslaget.

Andra kommuner som gör som Eskilstuna är till exempel Älmhult och Tingsryd.

– Vi tycker att det är positivt om man kan få ett beslut taget om att det blir permanent, då har vi som kommun inga problem med att permanenta det.

Vad är det som är viktigare?
– Man kan inte ställa det ena mot det andra. Vi har en åldrande befolkning, många elever i grundskolan och i jämförelse med andra kommuner har vi inte lika många i arbete, som kan bidra till skatteintäkterna.

Än går det inte att se hur många av kommunens lärare som får tjockare plånbok framöver.

– Våra rektorer har fått ett spann att använda sig av så det blir olika hur utfallet blir, säger Åsa Lundqvist.

Lärarnas Riksförbund i Eskilstuna menar att det är en olycklig prioritering.

– Det är löner som gör att duktiga lärare stannar i yrket. Är man som kommun inte beredd att betala de här 3 000 kronor i månaden, så får man inte lärare som stannar. Lönen är ett jätteviktigt instrument för att behålla lärare, säger Jessica Olsson, Kommunföreningsordförande i Lärarnas Riksförbund Eskilstuna.

Kommentera