asa fahlen kaxig

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

| Foto: Magnus Glans
Kommentar

”Ge läraren makten att avgöra när särskilt stöd ska sättas in”

Lärarnas Riksförbund föreslår att lärarens makt att avgöra när elever behöver särskilt stöd utanför klassrummet ska stärkas.
– Det är en väldigt problematisk situation i dag, allt kan inte lösas i ett klassrum av en lärare, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

Den nya lagen skulle minska det administrativa arbetet för lärarna, men den ökade i stället bevisbördan. Det är den enskilde läraren som ska bevisa att eleven behöver stöd och att läraren själv gjort allt för att anpassa och hjälpa eleven i den ordinarie undervisningen utan framgång.

– Skolvärldens enkät bekräftar att det ofta blir diskussioner på övergripande nivå för att sen falla tillbaka i knät på läraren. Det är tröstlöst, säger Åsa Fahlén.

Nu föreslår LR att det ska vara läraren själv som avgör när han eller hon gjort tillräckligt för att anpassa lektionerna och när det är dags att sätta in särskilt stöd i form av till exempel en speciallärare. 

Efter att läraren, eventuellt tillsammans med en specialpedagog, har försökt anpassa undervisningen till eleven, och bedömer att det inte är tillräckligt, ska det sättas in särskilt stöd. Det får inte gå tillbaka och landa i lärarens knä. LR vill att läraren ska ha större inflytande över när det är dags att sätta in det särskilda stödet.

– Vi vill att det ska finnas fler speciallärare på skolorna och att de kommer in tidigare i skolsystemet. Speciallärare ska finnas redan på lågstadiet och sedan kontinuerligt genom skolgången. Inställningen ska vara ”ju tidigare desto bättre”. Det är alltför många elever som i dag inte får den hjälp och det stöd de behöver och det dödar skolglädjen och viljan att lära, förklarar Åsa Fahlén.

Hon pekar på Finlands skolsystem där majoriteten av eleverna någon gång under skoltiden fått extra specialpedagogiskt stöd.

– Det handlar inte alltid om de elever som behöver mest hjälp utan att alla någon gång behöver lite extra hjälp för att komma vidare. Stödet måste vara naturligt och genomgående, säger hon.

Kommentera