skolverket_arne_andersson_skolforskaren_lundgren
Vill se ökad flexibilitet

”Ge tillbaka ansvaret och friheten till lärarna”

Såväl Sveriges kommuner och landsting (SKL) som skolforskare instämmer i kritiken.
SKL anser att det finns ett misstroende mellan staten och huvudmännen, och skolforskaren Ulf P Lundgren menar att lärarna måste få tillbaka mer ansvar och frihet.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) tycker att det är bra att frågan om regeringens styrning äntligen kommer upp på agendan. De menar att mängden och detaljrikedomen i uppdragen skapar insatser som enskilda kommuner och skolor får svårt att ta till sig.

– Vi har under lång tid drivit den här frågan. Insatserna är väldigt kortsiktiga, de är dåligt tajmade med hur kommuner och skolor jobbar, de har krångliga sökprocesser och ofta svåra medfinansieringskrav, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef för utbildning.

SKL:s främsta krav är att insatserna ska bli mer flexibla. En kommun måste själv kunna avgöra när det är bäst att till exempel ta del av Mattelyftet och inte vara tvungen att hoppa på tåget just det läsåret som insatsen pågår. Ett annat krav är att minska byråkratin och underlätta ansökningsförfarandet. 

– Vi har kontakt med många myndigheter och har bra samarbete med alla. Men med Skolverket har det haltat. Det har varit beroende av vilken medarbetare vi har haft att göra med. De verkar inte ha förstått vår roll. Vi vill göra det som är bäst för våra medlemmar och tycker att man borde vara mer lyhörd för hur politiska beslut ska genomföras. 

 

Även från forskningshåll är man kritisk till hur politikerna styrt Skolverket. Ulf P Lundgren var Skolverkets förste generaldirektör under åren 1991–1999 och har sedan dess verkat vid Uppsala universitet och bland annat forskat om politisk styrning av skolan. 

– Vi har haft en period av en aktiv utbildningspolitik. Det är det som har gjort att Skolverket har blivit överbelastat. Om den här typen av politisk styrning ska fortsätta måste Skolverket göras om, säger han.

Han känner igen de problem Skolverket brottas med i dag.

– Vi samordnade alla uppdrag från regeringen. Det innebar att vi kunde planera, hålla undan en del uppdrag och samla ihop dem för att göra ordentliga insatser. Då var det ett samspel som fungerade. Nu ser det nästan ut som att regeringen lägger ut bombmattor.

Det har varit samma utveckling inom flera offentliga sektorer, enligt Ulf P Lundgren. En tidigare styrning mot mål och värden har bytts mot kontroll och resultatuppföljning. 

– Man har tagit bort det professionella ansvaret från lärare: styrkan i att kunna göra en diagnos, att äga verktygen och proven. Allt det har man flyttat över till byråkratin. Det leder till fler uppdrag och större tryck på myndigheten.

Han vill ge tillbaka mer ansvar och frihet till lärare.

– Problemet är att politikerna har fått för sig att de kan den här verksamheten bäst. Det finns en hierarkisk föreställning som bygger på att de som sitter högst upp i beslutsordningen, de kan också verkstadsgolvet. Men politiker ska ägna sig åt det som de är bra på, att ta värdebeslut, och överlämna genomförandet till professionen. Vi kan se resultatet av dessa förändringar vad gäller elevernas kunskaper. 

Kommentera