DEBATT

”Gödsla inte med reformförslag”

DEBATT "Låt lärarprofession, forskning och experter anlysera skolutvecklingen. Lägg ner skyttevärnspolitiken, släpp på prestigen, och sluta klubba miljardsatsningar i huvudet på varandra. Gödsla inte debatten med reformförslag som inte finner stöd i optimala lärandefaktorer", skriver läraren Kjell Corneliusson.

Enligt Ipsos senaste mätning är skolan den viktigaste valfrågan. Politikerna gräver ner sig i sina skyttegravar och levererar den ena salvan efter den andra. Knappt har krutröken lagt sig, efter försök till visst samförstånd, förrän bataljen är i full gång igen. Det mesta i debatten blir ett scenario av rikoschetter, bommar och rekyler. Däremellan blir det ett outtömligt sifferexercerande. Slaget om skolan riskerar att bli ett nytt nederlag. Ett högt pris som barn och ungdomar får betala, och Sverige. Men det finns de som drar vinster ur ”kalabaliken på debattpodiet”.

Från att ha haft en av de mest likvärdiga skolorna i världen, och legat på topp i Pisa, har vi fått en skola som bygger på vinnare och förlorare. Däremellan finns det en grupp som håvar in kulorna. Skollagen talar tydligt om en likvärdig skola för alla. Verkligheten är en annan. Den har aldrig varit så differentierad som nu. Vi har skolplikt i landet, vilket innebär att skolan är lika tvingande som att andas luft. I Sverige har skolan blivit en affärsidé, i tron om att det blir bättre för alla.  Vi är i stort sett ensamma i världen om att driva offentligfinansierade skolor och samtidigt vinstdrivande friskolor. Att sälja bergsluft i påse har blivit affärside i Kina. Inte blir luften bättre för de barn, vars föräldrar inte gör det ”rätta valet”.

Tillsammans med en mängd reformer de senaste åren, kan man tro att detta är rätt satsningar för att motverka effekterna av kommunaliseringen, det fria skolvalet, friskolereformen och byråkratiseringen. Tyvärr ligger inte grunden till förändringar i någon av de senaste reformerna. En ny läroplan var dock helt nödvändig. Men vi fick en läroplan med ett vakuum mellan processinriktad utveckling och ämnesspecifika kunskaper. Ett tomrum som Skolverket överlämnat åt lärarna att koppla samman. Vi har fått ett betygssystem som inte följer motivationsforskningen. I stället för att utveckla och stärka styrkor, blir svagheterna avgörande i bedömningen.

Lärarnas profession har underminerats. Autonomin och möjligheten att kvalitetssäkra undervisningen har nedmonterats. Tidskontroll och en lönespridning som ingen begriper, blir grädde på moset.

Hela paketet ovan skapar repressiva kontrollsystem. Skolinspektionens kortfattade rapporter med fokus på brister och låg måluppfyllelse, blir kontraproduktivt. Skolors jämförande resultat behöver inte innebära att kvaliteteten i grunden är olika. Skillnaden mellan bra och dåliga resultat har ofta andra faktorer bakom sig. Kontrollsystem är aldrig gynnsamt för utvecklandet av en profession. De återkommande kommunrankingarn saknar djuplodad analys.

Björklund gjorde ett granatkast och kallade kommunerna ”inkompetenta”. Men står på sig när det gäller friskolorna, som i princip kan startas av kreti och pleti. Också detta till omvärldens stora förvåning. Här talas det inte om inkompetens, förutom stopp på ”kortsiktiga vinstuttag”.

Man måste veta vad man gör innan man satsar både pengar och på nya reformer.  Jag kan konstatera ett par utgångslägen i den rådande reformivern och virrvarret om orsak och verkan hos politikerna. Den ena är tron på att det är det rätta, alltså en värderingsfråga. Den andra är avsaknaden av insikt i problematiken.

Björklunds ord ”amatörer” platsar bäst till den skolutveckling som varit. Den har styrts mer av politiska agendor och pedagogiska ideologier, än ”väl beprövat och på vetenskaplig grund”.

Låt lärarprofession, forskning och experter anlysera skolutvecklingen. Lägg ner skyttevärnspolitiken, släpp på prestigen, och sluta klubba miljardsatsningar i huvudet på varandra! Gödsla inte debatten med reformförslag som inte finner stöd i optimala lärandefaktorer!

Det är dags att hissa vit flagg och skapa borgfred!

Kjell Corneliusson
legitimerad lärare Vänersborg

Kommentera