nordiska_museet

Nordiska muséet på Djurgården i Stockholm.

| Foto: Mats Landin
Gymnasiet

Gymnasiearbete på Nordiska museet och Wikipedia

Nordiska museet i Stockholm öppnar upp arkiven för lärare som vill handleda elever i att skriva kulturhistoriska texter på Wikipedia som del av sitt gymnasiearbete. Fokus är på både kulturhistoria och källkritik.

Vill du vara med?

Anmäl intresse på nordiskamuseet.se.

Museet använder sedan år 2010 artiklar på Wikipedia som ett sätt att visa upp vad det har i sina samlingar. Nu vill de slå flera flugor i en smäll genom att bjuda in lärare och elever till pilotprojektet ”Att skriva kulturhistoria på Wikipedia”, som pågår under läsåret 2016/2017.

Där kommer gymnasielärare att handleda sina elever i att skriva kulturhistoriska artiklar på Wikipedia som en del av deras gymnasiearbete, utifrån källmaterial i museets arkiv och referenslitteratur i museets bibliotek. Eleverna får lära sig att skriva för uppslagsverk och samtidigt öva på digital källkritik.

– Vi har provat lite olika Wikipedia-grejer tidigare för att synliggöra vårt material, bland annat genom små riktade insatser i samarbete med universitetet. Nu vill vi anpassa mer till skolans läroplan och även få in det källkritiska perspektivet, säger Aron Ambrosiani, digitala medier-producent på Nordiska museet.

Hur förhåller ni er till riskerna med att använda ett öppet redigerbart uppslagsverk som Wikipedia?

– Det är en del av tanken med det här. Det bästa sättet att förstå att vem som helst kan skriva i princip vad som helst på Wikipedia är att göra det själv. Och eleverna får också kritiskt granska Wikipedia-innehåll och lära sig vad som kan vara varningsklockor. En del av de som är väldigt aktiva på svenska wikipedia är också intresserade av att hjälpa till att fostra nya skribenter, så vi hoppas kunna använda oss av deras kompetens också.

Hur många klasser kommer att delta?

– Vi gör det här som ett pilotprojekt så vi siktar på att ha med kanske fem klasser. Då är det så pass litet att det är flexibelt, viket är bra innan formerna satt sig. Vi kommer att arbeta tillsammans med lärarna för att ta fram en bra process. Förhoppningen är sedan att kunna göra det i större skala till nästa år.

Kommentera