I skolan

Gotland har landets största lärarbrist: ”Finns ett stort behov”

gotland_lararbehov

”Vi har många lärare som nu är mellan 50 och 60 år. Det finns ett stort behov på sikt men även i dag”, säger LR Gotlands vice ordförande Carolin Törnberg.

| Foto: Shutterstock/Staffan Claesson

Upp emot 90 procent av lärarkåren på Gotland behöver bytas ut fram till 2035. Samtidigt gapar flera platser tomma på Campus Gotlands lärarutbildning.
– Läraryrket måste bli attraktivare. Det handlar om arbetsmiljö men framför allt måste lönen upp för att höja statusen, säger Carolin Törnberg, vice ordförande på LR Gotland.

Behovet av lärare på Gotland är stadigt i växande. Den bakomliggande orsaken är en ålderstigen lärarkår där majoriteten passerat 50 år fyllda.

– Vi har många lärare som nu är mellan 50 och 60 år. Det finns ett stort behov på sikt men även i dag. Framför allt i vissa ämnen och på vissa skolor är det svårt att få tag på legitimerade lärare, säger Carolin Törnberg.

Enligt Skolverket är Gotland det svenska län som måste ersätta störst andel av dagens lärarkår fram till år 2035. Det handlar om en mycket hög procent.

– Det pekas mot att vi skulle behöva byta ut 90 procent fram till år 2035, säger Torsten Flemming, Region Gotlands utbildningsdirektör till SVT Öst.

Anställs som läraraspiranter

För att klara det stora skiftet samverkar Region Gotland och Campus Gotland för att attrahera fler sökande till lärarutbildningen. Lärarstudenter erbjuds exempelvis att ta anställning som läraraspiranter och att delvis genomföra sin utbildning på grundskolorna.

– Det är positivt. Alla sätt som man kan locka nya personer till yrket på är bra. Vi är inne på tredje året nu där eleverna får vara ute på en skola en dag i veckan under ledning av en handledare. Det är en väldigt bra kombination där eleverna dels får hjälp med sin studieekonomi, och dels skaffar sig erfarenhet, säger Carolin Törnberg.

Men än så länge har det inte gett effekt. Faktum är att flera platser gapar tomma på Uppsala Universitet Campus Gotland. Lärarutbildningens studierektor, Stellan Sundh, ser medias ofta negativa bild av läraryrket som en förklaring till studenternas skrala intresse.

– Man skriver ofta om utmaningar och de svårigheter som finns, säger han till SVT Öst.

”Fantastiskt roligt yrke”

Har han rätt i sin analys?

– Både och, säger Carolin Törnberg. När jag pratar med lärarstudenter eller med aktiva lärare tycker man generellt att det är ett fantastiskt roligt yrke. Tyvärr kan det ibland förmedlas en negativ bild i media men jag vet inte om jag anser att det är så överlag.

Stellan Sundh, som hoppas locka fler till lärarutbildningen, förklarar att en lärarexamen i princip innebär en garanterad anställning.

– Alla får jobb efter examen och det är ju fantastiskt, säger han till SVT Öst.

Carolin Törnberg konstaterar att Sundh har rätt. Men tillägger att ”generellt skulle lärarlönerna behöva höjas för att attrahera fler att bli lärare”.

– Det är ett roligt jobb men du måste få betalt för det också när du sitter med studielån. På Gotland ligger vi lägre i lön än rikssnittet.

Har halkat efter

Just lönefrågan är högaktuell på Gotland. Där driver det nya oppositionspartiet Socialisterna Välfärdspartiet, som inte sitter i fullmäktige, på för att ingen politiker ska tjäna mer än en lärarlön.

En gotländsk lärare tjänar ungefär hälften av vad de gotländska regionråden (drygt 61 000 kronor) gör. Regionstyrelsens respektive regionfullmäktiges ordförande tjänar mer än så, och föreslås få sina löner höjda till omkring 70 000 kronor i månaden.

– Lärarna har halkat efter lönemässigt en hel del efter kommunaliseringen. Det här säger en hel del om läraryrkets status. Vårt yrke är otroligt viktigt för vad våra ungdomar får med sig.

Partiets ordförande på Gotland, Johannes Regell, säger till Skolvärlden:

– Vår huvudsakliga målsättning är att stoppa alla nedskärningar i välfärden, inte minst i skolan. Vår grundpoäng är att vi tycker att det är ett problem när politiker seglar i väg från befolkningen som de fattar beslut över. Vi menar att man inte behöver ha 70 000 i månaden för att vara politiskt aktiv. Det är det dubbla mot vad många lärare tjänar. Lärarnas orimliga arbetsbelastning bortförklaras hela tiden, men politikerna har samtidigt mage att höja sina egna löner och hålla sig med fallskärmar.

Kommentera