Jämställdhet

Grattis gymnasielärare, ni är mest jämställda!

Gymnasielärare är mest jämlika, förskolelärare minst. Det visar ny statistik från SCB.
– Men som manlig språklärare är jag en del av ett utdöende släkte, säger Robin Smith, gymnasielärare i svenska och engelska.

Jämställdhet i läraryrket

Bland grundskolelärarna är 76 procent kvinnor och 24 procent män.

Bland specialpedagoger är 87 procent kvinnor och 13 procent män.

Yrket som studie- och yrkesvägledare är också kvinnodominerat, med fördelningen 77 mot 23 procent.

Rektorerna är till övervägande del kvinnor, av rektorer i grund-, gymnasie-, och vuxenskola är kvinnor.

Källa: SCB.

| MISSING http://skolvarlden.se/sites/default/files/styles/large/public/robin-smith2.jpg?itok=m-RG7Lm1 |Lärarnas Riksförbunds ämnesspanare Robin Smith känner igen sig. På gymnasieskolan där han arbetar finns 18 kvinnliga lärare och 15 män.

– Det jag noterar när jag tittar på det är att bland språklärarna är en överväldigande majoritet kvinnor. Mattesektorn har fler män, säger han.

Enligt SCB:s statistik är 42 procent av gymnasielärarna i allmänna och praktisk-estetiska ämnen män, 57 procent av yrkeslärarna och fyra procent av förskollärarna.

– Nu tittar de bara på fördelningen mellan män och kvinnor, men det viktiga är att alla elever träffar lärare som de känner igen sig i och kan hitta förebilder bland, säger Robin Smith.

Själv känner han sig ovanlig som manlig språklärare.

– I vår organisation är det nästan bara kvinnor som undervisar i språk. Jag tänker inte så mycket på det eftersom jag både under lärarutbildningen och i yrket ofta befunnit mig i miljöer där jag är en av få män. Jag har inte upplevt några nackdelar med det, men tror heller inte att jag drar några särskilda fördelar av det.  Vi har en jämställd relation i det dagliga arbetet och det känns som det allra viktigaste.

Kommentera