lamplighetsprov_utan_flarp

Med lämplighetsprov vill regeringen att lärarutbildningarna ska kunna ställa ytterligare krav på de sökande.

| Foto: Shutterstock
Beslut

Grönt ljus för lämplighetsprov på lärarutbildningar

Regeringen inför möjlighet till höjda antagningskrav på förskollärar- och lärarutbildningar. Med hjälp av lämplighetsprov vill man öka antalet kunniga lärare och minska avhoppen.

 

I somras rapporterade Skolvärlden om att regeringen vill att lämplighetstester ska kunna användas på lärarutbildningar. Detta för att öka antalet sökande och minska avhoppen. Nu har idén blivit verklighet. Regeringen har beslutat att statliga universitet och högskolor har möjlighet att införa lämplighetsprov på förskollärarutbildning, grundlärarutbildning och ämneslärarutbildning.

– Kunskapsresultaten behöver höjas och likvärdigheten i skolan ökas. En avgörande faktor för att höja resultaten i skolan är undervisningens kvalitet, och därför är det viktigt att alla elever får möta kunniga och kompetenta förskollärare och lärare, skriver utbildningsdepartementet i ett pressmeddelande.

Med lämplighetsprov vill regeringen att lärarutbildningarna ska kunna ställa ytterligare krav på de sökande. Antagningskraven ska gälla utöver de andra kraven på särskild behörighet.

– Kraven ska avse den sökandes förmåga att tillgodogöra sig sådana utbildningsmoment som har en direkt anknytning till den kommande yrkesutövningen som förskollärare och lärare. Föreskrifterna kan till exempel innebära krav på att den sökande ska genomgå ett lämplighetsprov, skriver utbildningsdepartementet i ett pressmeddelande.

Lämplighetsprov har prövats tidigare i Sverige. Universitets- och högskolerådet (UHR) avrådde regeringen 2018 från att införa lämplighetstester på blivande lärare. Detta eftersom inga positiva effekter kunnat påvisas efter en försöksperiod av proverna på ett par lärosäten.

Högskolan i Jönköping var en av skolorna som genomfört försöket med lämplighetsprov. De valde trots UHR:s avrådan att fortsätta med proven. Enligt skolan ska införandet ha lett till färre avhopp på utbildningen.

När Skolvärlden pratade med Rebecca Roth, ordförande för Lärarnas Riksförbunds Studentförening i somras var hon kluven i frågan om lämplighetsprov.

– Jag tror att det kan vara en bra väg att gå, för man sållar och får fram de som är mest motiverade att gå lärarutbildningen. Men det har bara gått två år sedan UHR avrådde från att införa lämplighetsprov och Jönköping Universitys första kull på lämplighetsprov har inte tagit examen än. Så även om utfallet hittills har varit positivt så vet man ju inte riktigt utfallet av lämplighetsprov, säger hon och fortsätter:

– Sedan tycker jag att lärarutbildningen ska vara nationellt likvärdig. Om lämplighetsprov ska införas ska det göras på samtliga lärosäten, och inte vara valbart för varje utbildning. 

Även Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén var kluven i frågan.

– Vi tycker också att man ska ha höga förväntningar på de blivande lärarna. Men vi har mer tryckt på att man ska ställa högre krav på betygen, till exempel. Det är en svår fråga då det är lite oklart vad forskningen visar på området. Jag kan säga att jag också är kluven, men jag är inte emot förslaget, säger Åsa Fahlén i en tidigare intervju.

Likvärdighetsaspekten är något som oroar både Rebecca Roth och Åsa Fahlén.

– Ska man införa det här bör det vara lika överallt. För det riskerar annars att utbildningen blir olika mycket värd om man har olika krav på intagningen, säger Åsa Fahlén i intervjun.

Regeringens beslut bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Den nya förordningen träder i kraft den 30 november 2020 och börjar tillämpas på utbildningar som startar efter den 1 augusti 2021.

Kommentera