Annons
Med lämplighetsprov vill regeringen att lärarutbildningarna ska kunna ställa ytterligare krav på de sökande. Foto: Shutterstock

Grönt ljus för lämplighetsprov på lärarutbildningar

Publicerad 4 november 2020

Relaterat

Regeringen inför möjlighet till höjda antagningskrav på förskollärar- och lärarutbildningar. Med hjälp av lämplighetsprov vill man öka antalet kunniga lärare och minska avhoppen.

 

I somras rapporterade Skolvärlden om att regeringen vill att lämplighetstester ska kunna användas på lärarutbildningar. Detta för att öka antalet sökande och minska avhoppen. Nu har idén blivit verklighet. Regeringen har beslutat att statliga universitet och högskolor har möjlighet att införa lämplighetsprov på förskollärarutbildning, grundlärarutbildning och ämneslärarutbildning.

– Kunskapsresultaten behöver höjas och likvärdigheten i skolan ökas. En avgörande faktor för att höja resultaten i skolan är undervisningens kvalitet, och därför är det viktigt att alla elever får möta kunniga och kompetenta förskollärare och lärare, skriver utbildningsdepartementet i ett pressmeddelande.

Med lämplighetsprov vill regeringen att lärarutbildningarna ska kunna ställa ytterligare krav på de sökande. Antagningskraven ska gälla utöver de andra kraven på särskild behörighet.

– Kraven ska avse den sökandes förmåga att tillgodogöra sig sådana utbildningsmoment som har en direkt anknytning till den kommande yrkesutövningen som förskollärare och lärare. Föreskrifterna kan till exempel innebära krav på att den sökande ska genomgå ett lämplighetsprov, skriver utbildningsdepartementet i ett pressmeddelande.

Lämplighetsprov har prövats tidigare i Sverige. Universitets- och högskolerådet (UHR) avrådde regeringen 2018 från att införa lämplighetstester på blivande lärare. Detta eftersom inga positiva effekter kunnat påvisas efter en försöksperiod av proverna på ett par lärosäten.

Högskolan i Jönköping var en av skolorna som genomfört försöket med lämplighetsprov. De valde trots UHR:s avrådan att fortsätta med proven. Enligt skolan ska införandet ha lett till färre avhopp på utbildningen.

När Skolvärlden pratade med Rebecca Roth, ordförande för Lärarnas Riksförbunds Studentförening i somras var hon kluven i frågan om lämplighetsprov.

– Jag tror att det kan vara en bra väg att gå, för man sållar och får fram de som är mest motiverade att gå lärarutbildningen. Men det har bara gått två år sedan UHR avrådde från att införa lämplighetsprov och Jönköping Universitys första kull på lämplighetsprov har inte tagit examen än. Så även om utfallet hittills har varit positivt så vet man ju inte riktigt utfallet av lämplighetsprov, säger hon och fortsätter:

– Sedan tycker jag att lärarutbildningen ska vara nationellt likvärdig. Om lämplighetsprov ska införas ska det göras på samtliga lärosäten, och inte vara valbart för varje utbildning. 

Även Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén var kluven i frågan.

– Vi tycker också att man ska ha höga förväntningar på de blivande lärarna. Men vi har mer tryckt på att man ska ställa högre krav på betygen, till exempel. Det är en svår fråga då det är lite oklart vad forskningen visar på området. Jag kan säga att jag också är kluven, men jag är inte emot förslaget, säger Åsa Fahlén i en tidigare intervju.

Likvärdighetsaspekten är något som oroar både Rebecca Roth och Åsa Fahlén.

– Ska man införa det här bör det vara lika överallt. För det riskerar annars att utbildningen blir olika mycket värd om man har olika krav på intagningen, säger Åsa Fahlén i intervjun.

Regeringens beslut bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Den nya förordningen träder i kraft den 30 november 2020 och börjar tillämpas på utbildningar som startar efter den 1 augusti 2021.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons